Asfalt pe o stradã încremenitã în timp

Drumul spre Dâlja va fi asfaltat. Consiliul Local al municipiului Petrosani a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare drum comunal DC 66A: Petrosani – Dîlja Micã – Dîlja Mare”. Investitia urmeazã a fi implementatã în cadrul Programului National de Dezvoltare Localã.

“Obiectivul de investitii “Modernizare drum comunal DC 66A: Petrosani – Dîlja Micã – Dîlja Mare” a fost propus Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice pentru finantare din Programul national de dezvoltare localã, subprogramul “Regenerarea urbanã a municipiilor si oraselor” (…). În conformitate cu prevederile art. 9, alin (1) din ordonanta de Urgentã nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat pe anul 2017, se vor transmite ministerului solicitãrile de finantare pentru obiectivele de investitii noi si în continuare”, aratã nota de fundamentare a proiectului de hotãrâre. Astfel, autoritãtile locale de la Petrosani vor transmite ministerului de resort solicitarea de finantare a proiectului. “Ca urmare a modificãrii legii nr. 22/2015 privind Codul Fiscal precum si pentru respectarea altor prevederi legale privind derularea investitiilor finantate de la bugetul de stat prin program pentru obiectivele noi si în continuare este necesarã actualizarea TVA si aprobarea în Consiliul Local a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si asigurarea finantãrii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteazã de la bugetul de stat, conform devizului general actualizat. Pentru a respecta conditiile de finantare pentru obiectivele de investitii noi prin Programul National de Dezvoltare Localã, aceste documente trebuie transmise Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Administratie Publice”, spune primarul municipiului Petrosani, Tiberiu Iacob Ridzi. Valoarea totalã necesarã pentru obiectivul de investitii nou, este de 6.735.021,80 (TVA inclus), din care 6.467.828,50 (TVA inclus) de la bugetul de stat si 267.193,30 lei (TVA inclus) de la bugetul local. “Pentru acest obiectiv au fost efectuate cheltuielile cu proiectarea – faza documentatie de avizare a lucrãrilor de interventii”, mai aratã proiectul.Valoarea totalã rest de executat pentru obiectul de investitii nou, este de 6.705.261,80 (TVA inclus) din care 6.467.828,50  (TVA inclus) de la bugetul de stat si 237.433,30 lei (TVA inclus) de la bugetul local. Valoarea finantatã de la bugetul local cuprinde categoriile de cheltuieli pentru studii de teren, cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii, cheltuieli pentru proiectare si inginerie, cheltuieli pentru asistentã tehnicã, etc.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *