PRM Lupeni îi rãspunde senatorului Cristian Resmeritã

Partidul România Mare organizatia Lupeni  a luat la cunostintã cu surprindere de continutul articolului intitulat ,,Primãria Lupeni face investitii nu alegeri”, apãrut în postarea on-line din data de 9 martie 2017 iar in publicatia scrisã din 10 martie 2017 a ziarului ,,Cronica Vãii Jiului”, sub semnãtura doamnei Diana Mitrache. Textul articolului reflectã o analizã pur personalã si pãrtinitoare asupra presupuselor probleme din Consiliul Local al municipiului Lupeni, a d-lui senator din Valea Jiului Resmeritã Cristian Cornel, cetãtean al municipiului Lupeni, fost primar demisionar al municipiului Lupeni, prin care se aduc acuze nefondate consilierilor locali ai PRM .

Pentru corecta informare a opiniei publice respectuos solicit redactiei ziarului ,,Cronica Vãii Jiului ” publicarea prezentelor precizãri.

În calitate noastrã de consilieri locali si cetãteni ai municipiului Lupeni, plãtitori de taxe si impozite ne vedem nevoiti a rãspunde acuzelor nefondate pentru a întelege si cetãtenii municipiului Lupeni,  membrii ai altor formatiuni politice cât si membrii PSD, membrii deosebiti, dar captivi intereselor de grup, cã de fapt asa cum s-a mai procedat, s-a dorit si se doreste în continuare manipularea si intoxicarea cu neadevãruri si rãspândirea de informatii false.

Am fi asteptat o reactie din parte d-lui viceprimar al municipiului Lupeni si nu din partea d-lui senator, dacã ar fi existat  aceastã ,,stare de rãzboi,, cum încearcã a se induce, d-nul viceprimar  fiind cel care cred cã ar trebui sã gestioneze problemele administrative ale municipiului.

În primul rând vrem sã aducem la cunostinta cetãtenilor faptul cã, în Consiliul Local nu este si nu a fost nicio „stare de razboi”, ci doar se încearcã de cãtre d-l senator  inducerea în eroare a populatiei, prin aparenta impresie cã doar dânsul este cel care poate aduce ,,pacea,, în Consiliul Local al municipiului, total fals. Prin aceste afirmatii se  încearcã  minimalizarea altor probleme cu care se confruntã  chiar si organizatia PSD si canalizarea lor în altã directie prin distragerea atentiei de la problemele  cu o gravitate mult mai mare.

Dorind binele comunitãtii consilierii locali nu sunt împotriva lucrurilor benefice si  progresului în municipiul Lupeni, dar, spre surprinderea unora  ne-am permis ca din lipsã de comunicare din partea administratiei locale sã solicitãm clarificarea unor  situatii si probleme cu care se confruntã comunitatea si asupra cãrora  planeazã unele suspiciuni, având in vedere rãspunsurile primite.

În acest sens am formulat mai multe solicitãri atât verbal cât si în scris asa cum am arãtat mai sus, adresate d-lui viceprimar Mesaros Iacob Viorel pentru a ne comunica anumite informatii de interes cetãtenesc si local, având în vedere cã nici pânã la data prezentei nu existã un site oficial de  unde sã poatã fi accesate aceste informatii, situatie în care considerãm cã nu s-a urmãrit si nici nu s-a încercat încetinirea sau oprirea activitãtii Consiliului Local al municipiului  sau a administratiei publice asa cum arãta d-l senator, ci doar informarea corectã a cetãtenilor, spre exemplu cum este administratã unitatea adminstrativ teritorialã  si cum se gestioneazã banul public indiferent de provenienta lui, la fel cum se practicã si se întâmplã în celelalte unitãti administrative  vecine, unde cetãteanul este pus pe primul plan faptic nu declarativ.

Având în vedere prevederile art. 36 din legea 215/2001 a administratiei publice locale, modificatã si republicatã ,, ….consilierii locali pot solicita rapoarte de la primar si viceprimar…”, iar potrivit art. 51 alin. (1), (2) din aceeasi lege se prevede clar cã:

,,(1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivitãtii locale.

(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului si al aparatului de specialitate, sã punã la dispozitie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare, informatiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.”

În acest sens s-au formulat adrese prin care s-a solicitat :

 1. 1. Dacã sumele decontate cu publicitatea si reclama pe anul 2016 în cuantum de 162.584,87 lei sunt reale, sau dacã sunt gresite considerãm cã se impune a fi rectificate pentru o informare corectã a cetãteanului.
 2. Cauzele sau motivele care au dus la gresita completare a sumelor pe pagina de internet http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/. afisatã de ANAF – Ministerul Finantelor Publice „RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3”.
 3. Societãtile care au prestat activitatea de reclamã si publicitate în anul 2016.
 4. Serviciile executate de cãtre acestea (lunar) având în vedere faptul cã sursa de finantare a fost de la bugetul local.
 5. Cauzele sau motivele pentru care începând cu luna iulie 2016 cheltuielile cu activitatea de reclamã si publicitate au crescut de trei/patru ori comparativ cu luna iunie 2016.
 6. Cheltuielile cu activitatea de reclamã si publicitate pe anul 2016, defalcate pe luni.
 7. Potrivit Codului Fiscal, cheltuielile cu reclama si publicitatea trebuie realizate în baza unor contracte, astfel cã solicitãm copierea în format electronic pe CD (DVD) a contractelor de publicitate si reclamã contractate de Primãria municipiului Lupeni pe anul 2016 cât si a facturilor decontate cãtre firmele prestatoare.

II.1. Lungimea în (km) si numele  strãzilor din municipiul Lupeni afectate de calamitãtile naturale produse de inundatii, ce vor  fi refãcute în anul 2017 cu suma  de 2.132 mii lei (2.132.000 lei) alocatã din Fondul de investitie aflat la dispozitia Guvernului potrivit Hotãrârii Guvernului nr.975/21 decembrie 2016.

 1. Calendarul lucrãrilor privind repararea strãzilor afectate de calamitãtile naturale produse de inundatii în lunile iunie si iulie 2016.
 2. Firmele care vor efectua aceste lucrãri, modalitatea de atribuire a lucrãrilor, numãrul contractelor încheiate cu executantii lucrãrilor, respectiv proiectele în baza cãrora se vor executa lucrãrile.
 3. Denumirea strãzilor si podetelor din municipiul Lupeni unde au fost executate lucrãri de reabilitare în anul 2016 si dacã au fost afectate de calamitãtile naturale din lunile iunie si iulie.
 4. Societãtile care au executat respectivele lucrãri exemplificate pe fiecare lucrare în parte.
 5. Termenul de executare a respectivelor lucrãri.
 6. Suma decontatã pe fiecare lucrare în parte si societatea care a executat lucrarea.

III.1. Regulamentul de tãiere si toaletare a arborilor si arbustilor de pe domeniul public si privat al municipiului Lupeni, din afara fondului forestier si amenajarea zonelor verzi (dacã existã).

 1. Unde a fost depozitat materialul lemnos rezultat în urma tãierii arborilor si arbustilor de pe domeniul public si privat al municipiului Lupeni, dacã cantitatea de material lemnos a fost valorificatã si dacã au fost respectate prevederile legii 265/2006 art. 70 lit.e pentru aprobarea OUG 195/2005.
 2. Dacã a existat acordul Agentiei de Protectie a Mediului Hunedoara pentru tãierea arborilor si arbustilor din domeniul public si privat al municipiului Lupeni.
 3. Dacã au fost respectate prevederile OUG 114/2007 privind emiterea PUZ, PUD.
 4. Dacã a fost respectatã Legea nr. 24/2007 actualizatã, cu privire la reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilan.
 5. Dacã a existat acordul scris (semnãtura) a majoritãtii persoanelor, privind propunerea de tãiere a arborilor si arbustilor direct afectati, care locuiesc în imobile tip condominiu sau a asociatiilor de proprietari.
 6. Dacã la data tãierilor arborilor si arbustilor din domeniul public si privat al municipiului Lupeni, respectiv în parcurile cu spatii verzi s-a respectat graficul – epocii de toaletare (perioadele optime de toaletare) si dacã a existat în conditiile legii  avizul Comisiei de avizare a  tãierilor de arbori si arbusti de pe domeniul public al municipiului Lupeni.

IV.1. Raportul de control, concluziile si neregulile constatate care au dus la demiterea sau demisia mangerului Spitalului Municipal Lupeni.

Cu mult respect!

Consilier local al municipiului Lupeni, Av. Napãu Stoica Radu Cãlin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.