Încã jumãtate de lunã pentru plata taxelor si impozitelor locale

Contribuabilii mai au la dispozitie jumãtate de lunã pentru a-si plãti taxele si impozitele locale pentru a beneficia de bonificatia de 10 procente.  Dupã data de 31 martie, cei  care nu si-au achitat dãrile cãtre bugetul local vor plãti si majorãri. Pânã acum, peste 50% din contribuabilii persoane fizice si-au achitat taxele si impozitele locale. “Plata cu bonificatie este pânã în data de 31 martie a anului curent, pentru toate impozitele. Dupã termenul de 31 martie se vor calcula majorãri de 1% pe lunã sau fractiune de lunã. Undeva la 50% contribuabilii persoane fizice s-au achitat de taxe. Mai este timp pânã pe 31 martie si probabil atunci vor veni în numãr mai mare. Pensionarii sunt cei mai buni platnici”,  a declarat Alin Gal, sef Serviciu Taxe si Impozite Locale Petrosani.

De anul trecut, si persoanele juridice beneficiazã de bonificatia de 10% pentru plata taxelor si impozitelor locale pânã la data de 31 martie. “Pânã în data de 31 martie beneficiazã de bonificatia de 10% si persoanele juridice. Numãrul acestora este mai mare fatã de alti ani”,  a mai spus sursa citatã.

Taxe mai mici pentru Parâng

De anul acesta, cei care detin cabane în statiunea montanã Parâng plãtesc taxe si impozite reduse. Zona a fost trecutã în categoria C de impozitare, fapt care înseamnã taxe mult mai mici. “Conform hotãrârii de Consiliu Local de anul trecut, zona Parâng a fost trecutã în zona C si taxele sunt mai mici fatã de anul trecut. Totodatã si extravilanul este mai ieftin fatã de anul trecut”,  a mai spus Alin Gal. Prin aceastã mãsurã, autoritãtile locale de la Petrosani vor astfel sã vinã în sprijinul cabanierilor, dar si sã promoveze zona turisticã.

Monika BACIU

Advertisements