174 de înscrieri pentru peste 3000 de locuri

Sãptãmâna aceasta a debutat înscrierea la clasa pregãtitoare. La nivelul judetului Hunedoara sunt disponibile 3043 de locuri, iar pânã acum au fost depuse 174 de cereri. La unitãtile de învãtãmânt din Valea Jiului sunt stabilite un numãr de 875 de locuri pentru elevii din clasa pregãtitoare.

“În aceastã sãptãmânã a început, oficial, înscrierea elevilor în clasa pregãtitoare. Pentru anul scolar 2017-2018 la nivelul judetului oferim un numãr de 145,5 clase. Avem învãtãmânt simultan si existã fractiuni de clase în anumite. Asteptãm un numãr de 3043 de potentiali elevi. Aceastã cifrã este realizatã în functie de recensãmântul pe care îl fac unitãtile scolare la fiecare început de an scolar si calendarul pe care ni-l propune ministerul este 27 februarie – 16 martie, etapa I. Pãrintii posibilitatea ca în aceste trei sãptãmâni sã îsi înscrie copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pânã la data de 31 august 2017 si de asemenea pentru cã avem situatii în care unitãtile scolare nu au arondate circumscriptii acolo înscrierea se va finaliza în data de 16 martie, iar în cazul în care anumite unitãti de învãtãmânt sunt mai cãutate si înscrierile vor depãsi numãrul locurilor oferite atunci vom avea si o a doua etapã de înscriere care va începe în 23 martie si se va derula pânã în 13 aprilie si în care se vor stabili posibilitãtile de a rãspunde tuturor solicitãrilor din partea pãrintilor. La nivelul Vãii Jiului avem un numãr de 875 de locuri si în acest moment, dupã primele douã zile de înscriere avem un numãr de 174 de cereri procesate si validate”, a declarat Marta Mate, inspector scolar.

Elevii care împlinesc vârsta de 6 ani dupã data de 31 august vor fi evaluati din punct de vedere psihosomatic. Adicã, acestia vor trebui sã rãspundã unor întrebãri uzuale, iar în cazul în care primesc aviz negativ, pãrintii trebuie sã îi înscrie la grupa mare de la grãdinitã.

„Pentru copiii care împlinesc 6 ani dupã data de 31 august 2017 pânã la sfârsitul anului calendaristic pot fi înscrisi în clasa pregãtitoare la solicitarea pãrintilor, doar dupã ce parcurg evaluarea psihosomaticã si primesc un aviz favorabil din partea comisiei în ceea ce priveste înscrierea copilului în clasa pregãtitoare. Pentru pãrintii care primesc un aviz nefavorabil în urma acestei evaluãri, recomandarea este sã îsi înscrie copiii în grupa mare de la grãdinitã”,  a declarat Maria Stefãnie, inspector scolar general al ISJ Hunedoara.

În zilele de 22 si 23 martie, vor fi afisate, atât în unitãtile de învãtãmânt, cât si pe site-urile acestora si ale inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, candidatii înmatriculati, informatii privind numãrul locurilor rãmase libere si lista copiilor neînscrisi dupã prima etapã.

Monika BACIU

Advertisements