Tichete de Paste pentru pensionarii din Petrosani

Pensionarii, dar si alte categorii de persoane aflate în dificultate vor beneficia de tichete cu ocazia sãrbãtorilor Pascale.

Primãria si Consiliul Local al municipiului Petrosani, acordã de câtiva ani încoace, tichete sociale cu ocazia Pastelui pentru persoanele care fac parte din categoriile vulnerabile.

“Beneficiile de asistentã socialã reprezintã o formã suplimentarã sau de substituire  a veniturilor individuale/familiale obtinute din muncã, în vederea asigurãrii unui nivel de trai minimal, precum si o formã de sprijin în scopul promovãrii incluziunii sociale si cresterii calitãtii vietii anumitor categorii de persoane.

Criza economico-socialã cu care se confruntã tara noastrã si implicit Valea Jiului a avut efecte negative asupra tuturor segmentelor de activitate, categoriilor sociale si fenomenelor economico-sociale. Dificultãtile materiale, lipsa resurselor, rata crescutã a somajului ca urmare a lipsei locurilor de muncã, contureazã situatia de sãrãcie în care se regãsesc o parte din familiile din municipiul nostru. tinând cont de diversitatea beneficiilor de asistentã socialã care pot fi acordate în bani sau în naturã din bugetele locale, ca mãsuri complementare celor prevãzute în Legea Asistentei Sociale, din bugetul de stat, considerãm oportunã acordarea acestor tichete sociale unor persoane sau familii aflate în dificultate“, spune Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani.

Tichetele sociale se vor acorda urmãtoarelor categorii de persoane/familii care îndeplinesc urmãtoarele conditii la acordarea beneficiilor sociale: beneficiazã de venitul minim garantat, beneficiazã de cantinã socialã, beneficiazã de alocatie pentru sustinerea familiei, pensionarii ale cãror venituri cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 900 de lei, persoanele cu handicap grav si accentuat care nu realizeazã alte venituri decât indemnizatia de handicap si indemnizatia lunarã de însotitor pentru persoanele cu handicap grav si somerii indemnizati care beneficiazã de venituri mai mici sau egale cu suma de 800 de lei.

Monika BACIU

 

Advertisements