Copii cu tati necunoscuti…

Asistentii comunitari din municipiul Vulcan acordã consiliere, dar si sprijin persoanelor care fac parte din categotorii vulnerabile. Peste 550 de persoane au beneficiat, pe parcursul anului trecut, de serviciile asistentilor comuniari.

“În decursul anului 2016 prin serviciul de asistentã medicalã comunitarã care îsi desfãsoarã activitatea în cadrul Serviciului Public de Asistentã  Socialã au fost asistate 556 persoane, din care pentru 74 copii nou – nãscuti, s-a verificat si urmãrit înscrierea acestora  la medicul de familie, precum si  monitorizarea programului de vaccinare, copii proveniti din familii cu probleme sociale, pentru 74  femei, mame  ale nou – nãscutilor, s-a procedat la educatie si actiuni directionale pentru asigurarea unui mediu sãnãtos, promovarea unor atitudini si comportamente favorabile unui stil de viatã sãnãtos  pentru copii si pãrinti, promovarea alãptatului la sân, precum si a reproducerii si planificãrii familiale, atât pentru femei cât si  partenerii de viatã  ai acestora, un numãr de  21 bãrbati”, aratã raportul asistentilor comunitari de la Vulcan.

Beneficiarul serviciilor si activitãtilor de asistentã medicalã comunitarã este  colectivitatea localã, în mod deosebit persoanele vulnerabile (persoane cu nivel economic sub pragul sãrãciei, somaj, nivel educational scãzut, diferite dezabilitãti si boli cronice, boli aflate în faze terminale, care necesitã tratamente paleative, graviditate, vârsta a treia,  vârstã sub 16 ani, fac parte din familii monoparentale, risc de excluziune socialã).

“73 persoane vârstnice au fost vizitate la domiciliu si în limita competentelor profesionale le- au fost testate functiile vitale (tensiune, pulsul). Pentru 148 copii cuprinsi între vârsta de  1-18 ani, s-a procedat la consiliere si educatie medico – sanitarã  necesara prevenirii  îmbolnãvirilor (profilaxie primarã, secundarã si tertiarã a virozelor respiratorii)”, mai aratã raportul.

Au beneficiat de consiliere si femeile tinere. Acestora li s-au oferit anticonceptionale.  “111 persoane de vârsta fertilã din comunitate care au beneficiat de planificare familialã. Au fost consiliate 55 de femei, privind  planificarea  familialã, în urma consilierii 55 de femei utilizeazã metode contraceptive. Mentionãm faptul cã  identificarea persoanelor vulnerabile a fost fãcutã prin efectuarea de  anchete sociale în teritoriu, mai ales în zonele limitrofe ale orasului  unde locuiesc preponderent familiile beneficiare de venitul minim garantat predispuse marginalizãrii sociale, si  în urma unor sesizãri primite de la diferite institutii  sau persoane fizice”, mai aratã raportul.

Monika BACIU

Advertisements