Fonduri europene pentru servicii sociale

Autoritãtile locale din Valea Jiului, dar si fundatiile pot solicita fonduri europene pentru cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale.  Proiectele vizeazã reabilitarea/modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale,  fãrã componenta rezidentialã, destinatã persoanelor vârstnice (centre de zi pentru persoane vârstnice, unitãti de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, centre de preparare si distribuire a hranei pentru persoane în risc de sãrãcie). În acceptiunea prezentului apel, prin infrastructura se întelege clãdirea cu sau fãrã utilitãti si dotãri.

“În vederea obtinerii finantãrii nerambursabile în cadrul acestui apel de proiecte, depunerea cererilor de finantare se poate face în perioada 28 februarie 2017 (ora 12:00) – 29 august 2017 (ora 12:00). Apelul de proiecte este de tip competitiv, adicã finantarea se va face în functie de punctajul obtinut de fiecare proiect în cadrul etapei de evaluare tehnicã si financiarã si în limita alocãrii financiare. Alocarea financiarã aferentã Regiunii Vest pentru acest apel de proiecte este de 3,15 milioane euro, iar valoarea eligibilã a unui proiect trebuie sã fie între minim 50.000 euro si maxim 950.000 euro în functie de obiectul investitiei. Finantarea nerambursabilã acordatã poate fi de maxim 98% din valoarea eligibilã a unui proiect”, aratã reprezentantii ADRVEST.

În Valea Jiului niciunul dintre centrele sociale destinate persoanelor vârstice nu apartine de primãrii. Singurul azil care este în subordinea Consiliului Judetean Hunedoara este cel de la Petrila.  „Solicitantii de finantare nerambursabilã în cadrul acestui apel de proiecte pot fi unitãti administrativ-teritoriale si alte entitãti de drept public, precum si entitãti de drept privat – precum asociatiile, fundatiile (inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute ca atare în legislatia româneascã) si unitãtile de cult/structuri ale cultelor religioase. De asemenea, pot solicita finantare si parteneriate între oricare dintre entitãtile mentionate”, mai aratã cei de la ADRVEST.

Pentru a fi eligibil, solicitantul de finantare/fiecare membru al parteneriatului trebuie sã aibã personalitate juridicã. De asemenea, solicitantul de finantare sau unul dintre parteneri trebuie sã fie furnizor de servicii sociale acreditat în conditiile legislatiei nationale aplicabile în vigoare si sã aibã o vechime de cel putin un an de la înfiintare la data depunerii cererii de finantare.

Monika BACIU

Advertisements

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.