500 de studenti bursieri

Aproximativ 500 de studenti ai Universitãtii Petrosani beneficiazã de burse. Guvernul a luat anumite mãsuri mãsuri fiscal-bugetare care stabilesc beneficii substantiale pentru studenti, ce constau în transport gratuit cu trenul si burse sociale majorate. Astfel, actul normativ care prevede cresterea punctului de pensie, a salariilor artistilor si personalului din administratia publicã localã aduce modificãri si la Legea educatiei nationale nr. 1/2011, stabilind cã studentii înmatriculati la forma de învãtãmânt cu frecventã, în institutiile de învãtãmânt superior acreditate, beneficiazã de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.

De asemenea,  douã noi alineate introduse în lege reglementeazã aspectul potrivit cãruia cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse si protectie socialã a studentilor se stabileste la 201 lei/ lunã pe perioada derulãrii activitãtilor didactice/student de la învãtãmântul cu frecventã, fãrã taxã de studii.

La Universitatea din Petrosani, aproximativ 500 de studenti beneficiazã de burse.  “Bursele de 83 de lei se aplicã pentru studentii români bugetati. Fondul de burse al Universitãtii Petrosani este de peste 181.000 de lei. Conditia principalã ca un student sã beneficieze de burse este ca acesta sã fie integralist. La noi, aproximativ 500 de studenti beneficiazã de burse, acestea având o valoare cuprinsã între 200 si 500 de lei”, a declarat Eduard Edelhauser, prorectorul Universitãtii Petrosani.  Ordonanta de urgentã dã posibilitatea universitãtilor sã decidã dacã mãresc sau nu cuantumul burselor acordate studentilor.

Monika BACIU

Advertisements

2 comentarii la „500 de studenti bursieri

  • 10 ianuarie 2017 la 19:40
    Permalink

    Mediatizati cat mai mult pentru a atrage cat mai multi studenti . Universitatea Petrosani este LUMINA vai jiului .

  • 13 ianuarie 2017 la 00:11
    Permalink

    Da, pare a fi un guvern cumsecade.

Comentariile sunt închise.