Administratorii drumurilor, responsabili pentru nesemnalizarea corespunzãtoare

Administratorii drumurilor pot fi trasi la rãspundere în cazul în care se petrece un incident rutier din cauza nesemnalizãrii corespunzãtoare a carosabilului.

In functie de categoria drumurilor se stabilesc si administratorii acestora. Astfel, drumurile nationale au ca administrator Ministerul Transporturilor, drumurile judetene sunt administrate de consiliile judetene, iar consiliile locale sunt administratorii drumurilor de interes local.

„Potrivit art. 5 alin (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (…), administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrãrilor, conform competentelor ce îi revin, cu avizul politiei Rutiere, este obligat sã instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sã aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, si sã le mentinã în stare corespunzãtoare”, aratã Ministerul Afacerilor Interne.

La nivelul judetului Hunedoara au fost emise mai multe informãri cu privire la aceste aspecte legate de administrarea drumurilor. “În considerarea competentelor conferite de actele normative incidente domeniului de referintã, pentru remedierea deficientelor constatate pe reteaua de drumuri deschise circulatiei publice, la nivel national, Politia Rutierã a transmis în primele 9 luni ale anului 2016 (…), la nivelul judetului Hunedoara au fost întocmite 115 informãri, dupã cum urmeazã: 49 referitoare la drumurile nationale, 8 la cele judetene, 11 la comunale si 47 la strãzi”, mai aratã informarea.

Monika BACIU

Advertisements