Primarul Cristian Resmeritã amendeazã cu 10.000 lei o firmã care a construit ilegal în Statiunea Straja

Dezvoltarea municipiului Lupeni este împiedicatã de faptul cã, o parte din firmele aflate în Statiunea Straja, locul unde municipalitatea a fãcut cele mai mari investitii, se sustrag de la plata impozitelor si taxelor cuvenite Primãriei Lupeni.

De precizat cã sumele respective ar trebui sã fie utilizate pentru dezvoltarea localitãtii. „Cetãtenii trebuie sã înteleagã cã toatã lumea trebuie sã respecte legea.Statiunea Straja este locul unde au fost efectuate cele mai multe investitii,acestea au avut ca scop crearea de locuri de muncã si obtinerea resurselor finaciare necesare dezvoltãrii municipiului Lupeni. Vom lua toate mãsurile care se impun ca Statiunea Straja sã contribuie la dezvoltarea localitãtii”, declarã primarul Cristian Resmeritã.

Controalele efectuate în statiune scot la ivealã tot mai multe nereguli. În urma ultimului control dispus de primarul Cristian Resmeritã în Statiunea Straja, echipa de control care s-a deplasat în statiune, a constatat cã la cabana “La Mosu” aflatã în proprietatea firmei BRAPAT BRAICU SRL, au fost încãlcate mai multe prevederi legale. Firma nu a depus documentatia în vederea obtinerii autorizatiei ISU, a efectuat cazãri în sezonul de iarnã 2015-2016, fãrã sã detinã autorizatia de functionare, nu a declarat cazãrile si nu a achitat taxa hotelierã aferentã acestui an, în anul 2016 nu a achitat taxa salvamont aferentã perioadei, a efectuat extinderi pe o suprafatã cu 59 mp mai mare decât cea pentru care detine contract de concesiune, constructia fiind realizatã fãrã autorizatie de construire, începând cu anul 2013 nu a achitat taxa de concesiune. Pentru neregulile constatate echipa de control, conform raportului întocmit în urma controlului, a aplicat o amendã de 10.000 lei si a solicitat achitarea taxei de concesiune datoratã. În caz contrar autoritãtile de la Lupeni au anuntat cã se va rezilia contractul de concesiune si s-a stabilit ca pânã la data de 01.12.2016, iar firma va fi obligatã sã demoleze constructiile ridicate ilegal.

Advertisements