Valea Jiului stã pe 53 de milioane de tone de huilã

Valea Jiului stã pe 53 de milioane de tone de huilã, însã nu existã echipamentele necesare pentru a scoate la luminã cãrbunele. Complexul Energetic Hunedoara detine licentele de exploatare a cãrbunelui pânã în anul 2024.

“CEH detine licente de exploatare a resurselor miniere pânã în anul 2024 pentru toate cele 4 mine, rezervele industriale sunt estimate la cca. 53 milioane tone, fiind cantonate în patru perimetre miniere în suprafatã totalã de aprox. 22,3 km2”, aratã un raport al Ministerului Energiei. Acelasi minister, subliniazã cã în fiecare an productia de huilã s-a diminuat. Cauzele sunt angajatii din ce în ce mai putini si tehnologiile din ce în ce mai învechite.

“Diminuarea cantitãtii de cãrbune extras din cauza lipsei resurselor financiare necesare eficientizãrii activitãtii extractive si asigurãrii echipamentelor si materialelor care sã asigure ritmicitatea corespunzãtoare înlocuirii la timp a capacitãtilor de productie epuizate, astfel încât productia de huilã sã fie mentinutã la un nivel adecvat nevoilor termocentralelor. Productivitate fizicã scãzutã în activitatea extractivã, în principal prin exploatarea unor capacitãti de productie cu tectonicã complexã, necompensatã prin concentrarea în perimetre care sã permitã mecanizarea proceselor tehnologice de exploatare subteranã. Pondere mare a cheltuielilor de personal datoritã neretehnologizãrii activitãtii extractive”, mai aratã studiul. În perioada 2013 – 2015 activitatea minierã s-a caracterizat printr-un regres al productiei si o fluctuatie a cheltuielilor de exploatare în sensul cã, dacã în anul 2014 acestea au crescut fatã de anul anterior, în anul 2015 au scãzut datoritã implementãrii unor mãsuri de reducere a acestora, dar si din cauza restrângerii achizitiilor de bunuri si servicii necesare pânã la limita asigurãrii desfãsurãrii activitãtii în conditii de sigurantã a locurilor de muncã si a personalului din subteran.

“În conditiile asigurãrii unor surse minime pentru investitii si mentenantã, cele douã unitãti miniere care astãzi înregistreazã cele mai mici costuri de productie (E.M. Livezeni si E.M. Vulcan) pot atinge un nivel competitiv al costurilor de valorificare a cãrbunelui, fatã de cãrbunele de import, tinând cont si de influenta costului de

transport cãtre cele douã termocentrale”, aratã raportul ME în contextul în care ar urma sã fie închise douã unitãti miniere, respectiv Lonea si Lupeni.

Monika BACIU

Advertisements

Un comentariu la „Valea Jiului stã pe 53 de milioane de tone de huilã

  • 14 noiembrie 2016 la 19:48
    Permalink

    Guvernul sa acorde bani pentru terminarea investitiei de 4% cat a mai ramas la Termocentrala Paroseni si investiti in cele doua Mine (EM Livezeni si EM Vulcan) . Primariile din valea jiului sa acceseze fonduri europene nerambursabile pentru schimbarea conductelor de TERMOFICARE de la Termocentrala Paroseni pana la usa apartamentelor . Aceste aspecte salveaza mineritul cat a mai ramas si salveaza valea jiului .

Comentariile sunt închise.