Studii pentru fosta preparatie a Minei Petrila

Autoritãtile locale de la Petrila au scos la licitatie serviciile pentru întocmirea documentatiei pentru obiectivul “Preparatie mina Perila”. Edilii au în vedere introducerea acestei clãdiri în circuitul turistic, dar si comercial.

“Am scos la licitatie serviciile pentru cã vrem sã reabilitãm clãdirea. În primul rând vrem sã o reintroducem în circuitul turistic, dar si comercial pentru cã acea clãdire nu se va putea sustine financiar doar din activititãti turistice. Ne-am gândit ca acolo sã fie amenajate si spatii comerciale, dar si birouri”, a declarat Dorin Curtean, viceprimarul orasului Petrila.

Autoritãtile locale de la Petrila vor sã acceseze fonduri europene pentru a reabilita acest obiectiv care face parte din patrimoniul cultural, dar si istoric.

“Vom accesa fonduri europene pentru cã în ghidul de finantare pot fi alocati bani pentru astfel de proiecte”, a mai spus Curtean.  82.000 de lei au alocat autoritãtile locale de la Petrila pentru servicii întocmire documentatie faza DALI a obiectivului „Preparatie” mina Petrila. În cadrul contractului se va realiza un studiu geotehnic, studiu istoric, expertiza tehnicã, documentatie DALI si documentatie DTAC. În anul 1931, la Petrila, s-a construit o preparatie modernã, cu o capacitate de 270 tone/orã, care era consideratã ca fiind una din cele mai mari din lume. Noua preparatie în forma ei initialã, cu o capacitate de 300 t/h avea un sistem de preclasare unde se facea o separare uscatã a cãrbunelui. În prezent este inchisã si partial demolatã.

Monika BACIU

Advertisements