Noutãti pentru candidatii la examenul de rezidentiat

Ministerul Sãnãtãtii anuntã cã anul acesta concursul de Rezidentiat vine cu noutãti pentru absolventii care îl promoveazã. O serie de specialitãti a cãror duratã a fost redusã în anul 2010 au fost aduse acum la standarde europene.

“Astfel, mai multe comisii de specialitate ale Ministerului Sãnãtãtii, au solicitat armonizarea curiculelor de pregãtire cu cele europene, ceea ce a dus la decizia de a reveni la duratele de pregãtire avute anterior anului 2010 sau majorarea duratei de pregãtire. În opinia specialistilor, majorarea este sustinutã de faptul cã si în celelalte tãri ale Uniunii Europene existã o tendintã generalã în acest sens, tendintã agreatã si de Uniunea Europeanã a Medicilor Specialisti. Câteva dintre specialitãtile la care creste durata rezidentiatului sunt: chirurgie toracicã (de la 5 ani la 6 ani), cardiologie (de la 5 ani la 6 ani), endocrinologie (de la 4 ani la 5 ani), gastroenterologie (de la 4 ani la 5 ani), geriatrie si gerontologie (de la 4 ani la 5 ani). Întreaga listã de specialitãti se gãseste în Ordinul nr. 1109/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sãnãtãtii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitãti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentã medicalã”, aratã o informare a Ministerului Sãnãtãtii. Demersul Ministerului Sãnãtãtii de revizuire a duratelor de pregãtire a fost sustinut si de Colegiul Medicilor din România.“O altã noutate este înfiintarea specialitãtilor care vizeazã patologia pediatricã. Astfel, au fost create noi specialitãti: cardiologie pediatricã, gastroenterologie pediatricã, nefrologie pediatricã, oncologie si hematologie pediatricã, pneumologie pediatricã. Curricula pentru acestor noi specialitãti este în curs de elaborare, având trunchi comun cu specialitatea pediatrie în primii ani. Pentru medicina dentarã s-a înfiintat, la solicitarea Colegiului Medicilor Dentisti din România, specialitatea de pedodontie, cu o duratã de pregãtire de 3 ani”, mai aratã informarea. Anul acesta, concursul de rezidentiat va avea loc în data de 20 noiembrie în centrele universitare din Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Târgu Mures si Timisoara, cu clasificare unicã pe tarã.

Monika BACIU

Advertisements