Chiar dacã C.S.M. Mihai Viteazu a pornit mai greu, la Vulcan sportul merge în directia bunã!

În presa scrisã din Valea Jiului, dar si în spatiul virtual, au apãrut în ultima perioadã o serie de discutii referitoare la activitatea sportivã din Vulcan si, în mod special, la activitatea nou-înfiintatului Club Sportiv Municipal ”Mihai Viteazu” Vulcan.

Cele mai discutate aspecte au fost cele referitoare la sumele alocate de Consiliul Local dar si la rezultatele slabe înregistrate de echipa de fotbal în primele etape ale actualului campionat. Pentru corecta informare a iubitorilor de sport, se impun câteva precizãri:

– Întrucât demersurile de înfiintare ale C.S.M. ”Mihai Viteazu” au fost finalizate la 1 septembrie, din suma initialã de 300.000 lei prevãzutã în buget pentru finantarea clubului în anul 2016 a fost alocatã suma de 230.000 lei. Faptul cã nu existã o directã proportionalitate între aceastã sumã si perioada de timp rãmasã pânã la sfârsitul anului se datoreazã nevoii de achizitionare a unor materiale – echipamente, mingi, utilaje pentru întretinerea terenului, ceasuri si piese de sah, saltele ”tatami”, kimonouri etc – absolut necesare desfãsurãrii în bune conditii a competitiilor si a pregãtirii sportivilor.

– În cadrul Clubului Sportiv Municipal ”Mihai Viteazu” Vulcan functioneazã sectiile de fotbal, handbal, sah, karate si atletism. În cadrul acestor sectii activeazã circa 150 de sportivi legitimati, iar preocuparea clubului pentru sportul de masã vizeazã atragerea cãtre sportul organizat a cel putin încã 200 – 300 de copii si tineri din Vulcan. În aceste conditii, fondurile prin care Consiliul Local sprijinã activitatea sportivã din Vulcan sunt departe de a fi exagerate, fapt evident pentru orice pãrinte care a trimis vreodatã un copil la o competitie sportivã.

– Atragerea copiilor cãtre sport si participarea acestora la activitatea sportivã de masã si de performantã se face cu investitii si, deseori, cu eforturi financiare foarte mari. C.S.M. ”Mihai Viteazu” îsi propune sã preia aceste cheltuieli si astfel, sã elimine orice contributie financiarã a pãrintilor la nivelul practicãrii sportului de masã.

– Asigurãm pe toti cei interesati de totala transparentã în folosirea fondurilor publice administrate. Mai mult, reamintim cã C.S.M. ”Mihai Viteazu” se aflã în subordinea Consiliului Local al Municipiului Vulcan si se supune întru-totul legislatiei privind accesul la informatiile de interes public.

– Pentru cã C.S.M. ”Mihai Viteazu” Vulcan este un club nou înfiintat, conform reglementãrilor Federatiei Române de Fotbal, echipa de fotbal a clubului nu se putea înscrie decât în Liga a V-a. Urmare a trecerii într-o ligã inferioarã, mai multi jucãtori de la fosta echipã C.S. Vulcan au preferat sã plece la alte echipe din Valea Jiului, iar noua echipã este formatã din juniori cu o medie de vârstã de 17 – 18 ani, având sportivi chiar si de 15 ani!

– Prelungirea demersului de înfiintare a clubului a mentinut o stare de incertitudine, fapt ce a dus la întrunirea lotului de fotbal al C.S.M. ”Mihai Viteazu” Vulcan cu doar câteva zile înainte de începerea campionatului, în timp ce alte echipe s-au întrunit cu cel putin o lunã mai devreme.

– Analizând conditiile în care a început sezonul 2016 – 2017, la nivelul conducerii clubului s-a convenit cã în echipa de fotbal C.S.M. ”Mihai Viteazu” Vulcan este în reformare si NU ARE OBIECTIV ÎN ACEST SEZON! În vederea asigurãrii unei baze numeroase de selectie a viitorilor componenti ai echipei de fotbal, în aceastã perioadã se pregãteste o actiune de amploare în rândul copiilor si tinerilor din Vulcan care doresc sã practice acest sport, actiune ce va duce în  mod sigur, la  îmbunãtãtirea lotului de jucãtori si a rezultatelor.

– În plinã crizã a sportului românesc, propuneri care vizeazã desfiintarea echipei de fotbal sau redirectionarea fondurilor alocate sportului pentru rezolvarea unor lucrãri de infrastructurã publicã dovedesc o regretabilã necunoastere a fenomenului sportiv si a nevoii de sport sau, în caz contrar, dovedesc rea–intentie. Sportul este prea important în viata copiilor nostri si a comunitãtii pentru a putea glumi în acest mod pe seama lui.

În concluzie, invitãm toti iubitorii sportului sã vinã alãturi de C.S.M. ”Mihai Viteazu” pentru cã, chiar dacã a pornit mai greu, la Vulcan sportul merge în directia bunã!

CRISTIAN MERISANU, VICEPRIMAR MUNICIPIUL VULCAN

Advertisements

Un comentariu la „Chiar dacã C.S.M. Mihai Viteazu a pornit mai greu, la Vulcan sportul merge în directia bunã!

  • 16 octombrie 2016 la 18:14
    Permalink

    Ce stupid ! Joac? Mihai Viteazu din Vulcan cu Minerul din Lupeni, cu Aurul din Certej, cu Metalul din Criscior dar si cu …Hercule din Lupeni. S?rmane Mihai Viteazu, ce soart? ?i-au h?r?zit pesedi?tii de azi, de ieri ?i de mâine !

Comentariile sunt închise.