Universitatea din Petrosani reuneste specialisti mondiali

Universitatea din Petrosani organizeazã, la sfârsitul acestei sãptãmâni, o nouã editie a simpozionului international SIMPRO 2016. Este o manifestare stiintificã de traditie care se desfãsoarã în acest an auspiciile Academiei Oamenilor de Stintã din România (AOSR), ale Academiei de Stiinte Tehnice din România (ASTR) si ale Asociatiei Generale a Inginerilor din România (AGIR).

“Acest simpozion este traditional în Universitatea noastrã, este simpozionul international multidisciplinar UNIVERSITARIA SIMPRO 2016 care se va desfãsura în perioada 14-15 octombrie si  editia din acest an se va desfãsura sub auspiciile Academiei Oamenilor de Stiintã din România, Academiei de Stiinte Tehnice din România si sub înaltul patronaj al Asociatiei Inginerilor din România. În acest an, simpozionul este plasat sub o temã genericã si anume “Dezvoltare durabilã prin calitate si inovare în inginerie si cercetare”, dorind sã creem un context mai larg de prezentare a lucrãrilor si rezultatelor stiintifice, tintind spre atragerea unui numãr cât mai larg de participanti si ca o premierã pentru simpozionul international publicarea pentru prima datã a 100 de lucrãri selectate, într-o revistã de înaltã tinutã stiintificã, o revistã editatã de Societatea Românã pentru Asigurarea Calitãtii, e vorba de revista “Calitatea – acces la succes” care este indexatã în baza internationalã de date SCOPUS, fapt care este o oportunitate pentru toti participantii, cât si pentru colegii nostri din universitate”,  a declarat profesor, Ph.D.Habil.Eng. Roland Moraru, prorector Cercetare si Relatii Internationale al Universitãtii Petrosani. Sute de lucrãri stintifice au fost înscrise pentru acest simpozion, iar 100 urmeazã a fi publicate într-o revistã de specialitate.

“La lucrãrile simpozionului s-au înscris un numãr de 175 de lucrãri, dintre acestea au fost retinute, în urma procesului de selectie, 147 de lucrãri înscrise în 10 sectiuni specializate. CU prilejul acestui eveniment, în urma discutiilor se vor încheia douã noi acorduri de colaborare ale universitãtii interuniversitarã cu Universityof Warmia and Mazury, Olsztyn si Opole University of Technology din Polonia. La manifestare vor participa 22 de cercetãtori si universitari din strãinãtate, în total sunt 392 de autori ai acestor lucrãri, din care 70 sunt din strãinãtate”,  a mai subliniat sursa citatã.  La eveniment vor lua parte specialisti din întreaga lume, iar cu acest prilej, se vor semna noi acorduri de cooperare si parteneriat cu University of Warmia and Mazury, Olsztyn si Opole University of Technology, ambele din Polonia, care vor extinde cadrul interactiunilor internationale ale Universitãtii din Petrosani, atât la nivel institutional, cât si al echipelor de cercetare.

“Participã colegi din universitãti si institute de cercetare din tarã. Vor fi prezenti colegi de la Universitatea Gheorghe Asachi din Iasi, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, de la Universitatea Româno-Germanã din Sibiu, Politehnica Bucuresti, Timisoara, iar un  numãr important de participanti provine de la INCD INSEMEX care este nu doar partenerul traditional si coorganizator, ci este un sprijin direct si în organizarea simpozionului. Dupã deschiderea festivã, vom avea un moment de omagiere a profesoului doctor docent Stefan Covaci, la împlinirea a 95 de ani, primul rector al Universitãtii”,  a mai spus Roland Moraru.

Simpozionul este organizat la fiecare doi ani, însã conducerea institutiei de învãtãmânt superior din Valea Jiului ia în calcul organizarea acestuia în fiecare an. “Este o manifestare care o realizãm la fiecare doi ani. Datoritã impactului care îl are si solicitãrilor colegilor si a specialistilor din strãinãtate ar trbeui sãsã o facem anual. Este o continuare a unor preocupãri permanente de diseminare a activitãtilor de cercetare stiintificã realizate de cãtre cadrele didactice si studentii universitãtii noastre. Este un prilej de a reîntãri colaborãrile cu alte universitãti. Semnãm noi protocoale si poate reîntãrim alte protocoale pe care le avem cu universitãti din Europa, eventual extindem alte oportunitãti de colaborare”, a declarat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universitãtii Petrosani.  Ceremonia de deschidere se va desfãsura în Aula Magna a Universitãtii din Petrosani, cu începere de la ora 930, lucrãrile continuând cu prezentãri în plen si în sectiunile paralele pe tot parcursul zilei, fiind confirmatã participarea a 22 autori strãini si peste 40 de autori din tarã (Universitatea „Gheorghe Asachi” Iasi, INCDPM „Alexandru Darabont” Bucuresti, „Universitatea Politehnica” Bucuresti, Universitatea „Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea din Craiova, Academia de Studii Economice Bucuresti, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, Universitatea Româno-Germanã din Sibiu etc.

Începând cu ora 11.00 se vor prezenta lucrãrile în plen, precedate de solemnitatea omagierii profesorului universitar dr.docent Stefan Covaci, întemeietor de scoalã superioarã minierã si fost rector al Institutului de Mine în perioada 1953 – 1963, la împlinirea a 95 de ani de viatã.

Monika BACIU

Advertisements