500 de clãdiri si 8000 de alte bunuri ale CEH, supuse evaluãrii

Toate bunurile Complexului Energetic Hunedoara urmeazã a fi evaluate. Comiterul creditorilor a aproobat procedura prin care se vor evalua 500 de clãdiri si peste 8000 de mijloace fixe, multe dintre acestea fiind instalatii speciale, materii prime, dar si alte materiale.

Unitãtile miniere si termocentralele, cele mai importante

Potrivit procesului verbal al comitetului creditorilor, cele mai importante active ce urmeazã a fi evaluate sunt unitãtile miniere, dar si cele douã termocentrale.

“Directia Generalã de Administrare a Marilor Contribuabili, prin adresa nr. SJ 4232/22.09.2016, fatã de ordinea de zi a sedintei, exprimã urmãtorul vot, în temeiul art.51 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si insolventa, care va fi parte integrantã a procesului verbal al sedintei Comitetului Creditorilor: Din Informarea cu nr.5243/14.09.2016 transmisã de cãtre administratorul judiciar reiese faptul cã se supun aprobãrii Comitetului creditorilor doar criteriile ce vor fi avute în vedere de cãtre administratorul judiciar la desemnarea conform prevederilor art. 61 a evaluatorului. În acest sens administratorul judiciar propune: – evaluarea sã fie efectuatã conform Standardelor Internationale de Evaluare pe baza inventarului pus la dispozitie de cãtre debitoarea Complexul Energetic Hunedoara; – evaluarea sã fie efectuatã de cãtre o societate de evaluare membrã ANEVAR sau de cãtre evaluatori membrii ANEVAR; – evaluarea fie efectuatã pentru toate activele din patrimoniu, atât în bloc – ca un tot unitar, individual, cât si pe subansambluri functionale (art. 154 Legea 85/2014) astfel încât sã poatã fi identificatã valoarea cel putin a urmãtoarelor: – sectorul minier si fiecare din cele 4 exploatãri miniere în parte si Prestserv; – sectorul energetic si fiecare dintre cele douã termocentrale în parte, dar si separat ptr. Grupul 3 de la termocentrala Mintia si Grupul 4 de la Termocentrala Paroseni ca si ansambluri functionale; – retelele de conducte pentru alimentarea cu energie termicã aferentã municipiului Deva – Termocentrala Mintia separat si Termocentrala Paroseni – orasele din Valea Jiului separat ca ansambluri functionale; – evaluarea sã stabilescã valoarea activelor afectate de o cauzã de preferintã conform prevederilor art.78, al.(4), art.103,112, 131 si 133 din Legea 85/2014, pe fiecare creditor garantat în parte”, se aratã în procesul verbal al comitetului creditorilor.

Cine este evaluatorul?

Evaluatorul urmeazã a fi selectat în cadrul unei proceduri care se supune normelor internationale.  “Dupã ce creditorii vor aproba aceste criterii minimale urmeazã a se da anunturi pentru selectarea evaluatorului în presã si on-line pe site-urile de specialitate. Concret este vorba de evaluarea a cca.500 clãdiri/constructii speciale si cca.8000 mijloace fixe, multe din ele reprezentând instalatii speciale, precum si stocuri, materii prime, materiale etc. Totodatã, administratorul judiciar propune ca pentru efectuarea lucrãrii sã acorde un termen de maxim douã luni de la data semnãrii contractului. Dupã ce vor fi primite oferte de evaluare se va reconvoca Comitetul Creditorilor având la ordinea de zi numirea si stabilirea remuneratiei evaluatorului. Fatã de cele mentionate, institutia noastrã este de acord cu desemnarea unui evaluator, în vederea evaluãrii întregului patrimoniu al debitoarei SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, în conditiile prevãzute de art.61 din Legea nr.85/2014, cu respectarea criteriilor propuse de cãtre administratorul judiciar. De asemenea, solicitãm ca desemnarea evaluatorului sã se realizeze în urma unei selectii de oferte, urmând ca administratorul judiciar sã convoace Comitetul creditorilor în vederea numirii si stabilirii nivelului remuneratiei evaluatorului”, mai aratã procesul verbal.

Potrivit administratorului judiciar, evaluarea trebuie fie efectuatã pentru toate activele din patrimoniu, atât în bloc – ca un tot unitar, individual, cât si pe subansambluri functionale  (art.154 Legea 85/2014)  astfel încât sã poatã fi identificatã valoarea cel putin a urmãtoarelor. Sectorul minier si fiecare din cele 4 exploatãri miniere în parte, sectorul energetic si fiecare dintre cele douã termocentrale în parte, dar si separat pentru Grupul 3 de la termocentrala Mintia si Grupul 4 de la Termocentrala Paroseni ca si ansambluri functionale,  retelele de conducte pentru alimentarea cu energie termicã aferenta municipiului Deva – Termocentrala Mintia  separat si Termocentrala Paroseni – orasele din Valea Jiului separat ca ansambluri functionale.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.