Lupeni. A început reabilitarea trotuarelor din zona Nivelt

Municipiul Lupeni îsi schimbã, vizibil, înfãtisarea. Lucrãrile de modernizarea localitãtii continuã într-un ritm alert.

Dupã derularea proiectelor de rafacere a infrastructurii afectate de indundatii de pe Bulevardul Pãcii si din Cartierul Bãrbãteni, edilii lupeneni au cãutat si au gãsit solutii pentru reabilitarea si a altor zone din municipiul Lupeni, acolo unde infrastructura nu a suportat reparatii în ultimii ani.

“Îmi exprim si pe aceastã cale satisfactia cu privire la faptul cã reusim sã derulãm încã un proiect important pentru  localitatea noastrã. Prin derularea proiectului de modernizare a trotuarelor si strãzilor din municipiul Lupeni, reusim sã dãm curs numeroaselor solicitãri venite din partea cetãtenilor  care se plângeau de starea avansatã de degradare a acestora, astfel se rezolvã  o mare problemã pe care o întâmpinau cetãtenii si în mod deosebit mamele cu copii mici pe care îi plimbã cu cãruciorul si persoanele cu deficiente în deplasare, dar si aspectul urbanistic al orasului. Derularea proiectului de asfaltare a trotuarelor se va face în prima etapã în zona cuprinsã între Zona Nivelt si Primãria municipiului Lupeni, pe partea cu Banca Comercialã Românã, aceastã zonã având cel mai mare grad de degradare si fiind una din cele mai tranzitate zone din oras si tot în aceastã etapã vor fi reabilitate si scãrile din zona Bucura. Administratia localã  face eforturi deosebite pentru derularea unor proiecte care sã ducã la cresterea gradului de urbanizare a localitãtii noastre si cresterea gradului de confort pentru cetãteni”,  a declarat Cristian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.

Din aceastã sãptãmânã a început derularea proiectului  ,,Modernizare strãzi drumuri si trotuare în municipiul Lupeni”. Acest proiect a intrat într-o primã fazã de executie cu modernizarea trotuarelor cuprinse între Zona Nivelt si Primãria municipiului Lupeni, pe partea cu Banca Comercialã din Lupeni.

Modernizarea trotuarelor în municipiul Lupeni, a fost solicitatã de cetãteni prin numeroase demersuri fãcute la Primãria din localitate, demersuri prin care se aducea în atentia edililor starea avansatã de degradare a acestora si li s-a solicitat urgentarea demersurilor pentru asfaltarea si refacerea lor.

Monika BACIU

Advertisements