Minerii din Valea Jiului subventioneazã o organizatie non-profit a constructorilor

O asociatie primeste bani de pe urma constructiilor apartinãtoare Complexului Energetic Hunedoara. Pe lângã impozitul pe care, teoretic, societatea ar trebui sã îl plãteascã la bugetele locale, aceasta mai plãteste si 0,5% din valoarea devizului de constructii.

În anul 1997 a fost înfiintatã Asociatia Casa Socialã a Constructorilor. Obiectul de activitate a asociatiei a fost protejarea drepturilor angajatilor.

Se înfiinteazã Casa Socialã a Constructorilor, organizatie nonprofit, autonomã, cu personalitate juridicã si patrimoniu propriu, cu sediul în municipiul Bucuresti. Casa Socialã a Constructorilor se constituie si functioneazã în sistem bipartit, cu participarea egalã si liberã a organizatiilor sindicale si a asociatiilor patronale din ramurã de constructii si de producere a materialelor de constructii. Casa Socialã a Constructorilor are ca obiect de activitate asigurarea protectiei salariatilor din activitatea de constructii si de producere a materialelor de constructii în perioada întreruperii activitãtii datoritã conditiilor meteorologice nefavorabile”, se aratã în actul normativ din anul 1997.

Potrivit aceleiasi legi, Asociatia Casa Socialã a Constructorilor are mai multe atributii.

“Casa Socialã a Constructorilor functioneazã pe baza statutului aprobat de adunarea generalã a reprezentantilor si are, în principal, urmãtoarele atributii constituie, gestioneazã si administreazã fondul pentru protectia salariatilor din activitatea de constructii si de producere a materialelor de constructii; stabileste conditiile de acordare a drepturilor salariatilor prevãzute de prezenta lege si garanteazã aceste drepturi. Casa Socialã a Constructorilor îndeplineste si alte atributii stabilite în conformitate cu statutul sãu”, se mai aratã în textul legii. Complexul Energetic Hunedoara are de plãtit aceste taxe în baza unei legi din anul 1997. Asociatia s-a înscris la masa credalã a CEH pentru a recupera banii de la CEH. Mai exact, Asociatia Casa Socialã a Constructorilor are de recuperat suma de 407.905,78 de lei.

“Conform legii sevireazã 0,5% din valoarea devizului de constructii”, aratã un rãspuns al CEH. Printr-un calcul matematic, reiese faptul cã valoarea constructiilor Complexului Energetic Hunedoara este de 81.581.156 lei. Asociatia sustine cã are ca scop protejarea angajatilor. “Casa Socialã a Constructorilor (C.S.C.) este o organizatie nonprofit,

înfiintatã în baza Legii nr. 215/97, având ca principal obiect de activitate acordarea protectiei sociale salariatilor din ramurã de constructii si producerea materialelor de constructii în perioada timpului friguros (1 noiembrie – 31 martie).

În prezent sunt afiliate la CSC societãti importante  din acest sector însumând un numãr de cca. 140.000   salariati. Functionând efectiv din octombrie 1998 si acordã protectie socialã în conditiile legii încã din iarnã 1998-1999, Casa Socialã a Constructorilor a consumat pânã în iarna 2008-2009  cca. 82 milioane lei pentru protectia socialã a peste 210.000 salariati ai societãtilor membre. Fondurile necesare protectiei sociale  provin de la membri CSC , din contributia salariatilor si a societãtii, din contributia tuturor investitorilor sau proprietarilor indiferent de sursa de finantare si de formã de proprietate prin achitarea unei cote de 0,5% din valoarea lucrãrilor de constructii realizate si din multiplicarea   profesionistã a fondurilor  CSC”,  se aratã pe site-ul Asociatiei Casa Socialã a Constructorilor.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *