Universitatea din Petrosani în clasamentul international

Ministerul Educatiei prezintã un raport privind starea sistemului de învãtãmânt superior din România. Raportul relevã faptul cã în ultimii ani universitãtile au pierdut mii de studenti.

Situatia nu diferã nici la Universitatea Petrosani, însã aceasta este pozitionatã într-un clasament international.

“Într-un clasament al institutiilor de învãtãmânt superior la nivel global, realizat de Uniunea Europeanã în 2013, pe baza unor indicatori de performantã privind „reputatia pentru cercetare”, „calitatea predãrii”, „orientarea internationalã”, „succesul transferului de cunostinte” si ”angajamentele regionale”, au intrat 10 universitãti din România. Institutiile de învãtãmânt superior din România cuprinse în clasamentul european au fost: Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Academia Navalã Mircea cel Bãtrân din Constanta, Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicinã Veterinarã din Cluj- Napoca, Universitatea din Bucuresti, Universitatea din Petrosani, Universitatea de Vest din Timisoara”,  se aratã în raportul Ministerului Educatiei.

Potrivit raportului ministerului, numãrul studentilor este din ce în ce mai mic, iar trendul se pãstreazã la nivel national.

“Numãrul de studenti înmatriculati în învãtãmântul superior ciclul licentã continuã tendinta descendentã înregistratã în ultimii ani universitari. În anul universitar 2014/2015, învãtãmântul superior din România cuprinde 411.229 studenti, în scãdere cu peste 5 puncte procentuale (22 mii studenti) fatã de anul anterior. Scãderea numãrului absolut de înmatriculãri de la un an la altul este determinatã de un complex de factori: ponderi mai reduse de absolventi de liceu; din ce în ce mai putine persoane aleg sã urmeze simultan mai mult de un program de studii universitare (spre deosebire de anii anteriori); populatia de vârstã teoreticã de scolarizare la acest nivel de studiu (19-23 ani) se aflã într-o scãdere constantã (declinul demografic al României). Alti factori, care determinã scãderea drasticã a numãrului de studenti, sunt generati de realitãti care se manifestã la nivelul sistemului national de învãtãmânt: rata crescutã de pãrãsire timpurie a sistemului educational preuniversitar, rata mai redusã de absolvire a învãtãmântului liceal cu examen de bacalaureat, fenomenul migratiei externe a potentialilor studenti. Toti acesti factori afecteazã dimensiunea cohortei care ar putea sã acceadã la nivelul superior de educatie”, mai aratã raportul. În aceste zile, la Universitatea Petrosani are loc ultima etapã de admitere din acest an. Încã mai sunt locuri disponibile la sistemul bugetat, dar si la cel cu taxã.

Monika BACIU

Advertisements