Ultimul cuvânt pentru cei 70 de milioane de euro pentru ApaServ

Comisia Europeanã are ultimul cuvânt în ceea ce priveste proiectul de 70 de milioane de euro ce urmezã a fi implementat de ApaServ Valea Jiului.

Dupã ce toate primãriile din Valea Jiului, dar si Consiliul Judetean Hunedoara au aprobat proiectele, documentatiile au fost transmise cãtre Comisia Europeanã. Acestea urmeazã a fi aprobate, iar apoi operatorul de apã va putea semna contractul de finantare.

“La Ministerul Fondurilor Europene, s-au depus ultimele documente pentru cã cererea de finantare cu toate anexele sale sã poatã fi transmisã Comisiei Europene. Dupã aprobarea acestora, Apa Serv Valea Jiului, va putea semna contractul de finantare pentru lucrãrile în sistemul de alimentare cu apã/apã uzatã al Vãii Jiului. Din punctul nostru de vedere toate demersurile necesare au fost finalizate. Multumesc tuturor Consiliilor locale si primarilor din Vale cât si consilierilor judeteni si conducerii Consiliului Judetean Hunedoara pentru sprijin si bunã colaborare”,  scrie Costel Avram, directorul general al SC Apaserv pe pagina sa de socializare.

În urma implementãrii proiectului zeci de km de retele de apã si canalizare vor fi reabilitate pe tot întregul Vãii Jiului. Valoarea proiectului este de 71.429.872 euro fãrã TVA, din care reabilitare aductiuni 29,2 km, reabilitare retele de apã 69,6 km, extindere apã la Câmpu lui Neag 8 km, reabilitare canalizare – 47,3 km, reabilitare o captare apã, reabilitare 2 statii tratare (Taia si Zãnoaga), statii de pompare – 6 bucãti (2-Petrosani, 2-Lupeni, 2-Uricani). Petrila va avea lucrãri de 6.025.182 Euro si reabilitare retele apã –  9,2 km si 7,4 km de canalizare. Petrosani va avea un proiect de 12.936.223 Euro, si se vor reabilita 18,4 km retele de apã si 11,1 km de canalizare. Aninoasa 1.275.240 Euro din care se vor reabilita 1,9 km retele de apã si 2,5 km retele de canalizare. Vulcan, 6.959.322 Euro si vom reabilita 16 km retele de apã si 7,2 km retele de canalizare. La Lupeni proiectul are o valoare de 9.962.090 Euro si se reabiliteazã 17,1 km retele de apã si 12,8 km retele de canalizare si Uricani 7.199.687 Euro unde se vor reabilita -7,0 km de retele de apã potabilã, se vor extinde retele de apã potabilã la Câmpu lui Neag si reabilita 6,4 km de retele de canalizare

Monika BACIU

Advertisements