GEROM si a doua opozitie împotriva insolventei CEH

Gerom International, prin administratorul judiciar, a depus, din nou, o opozitie la deschiderea procedurii de insolventã a Complexului Energetic Hunedoara. Este a doua oarã când cei de la Gerom depun o astfel de opozitie, în prima actiune de acest gen ei reusind sã schimbe macazul la CEH.

Mai exact, dupã prima opozitie judecatã la Curtea de Apel Alba Iulia, cei de la Gerom au avut câstig de cauzã, astfel cã la acel moment magistratii au decis scoaterea din insolventã a CEH. Acum pe rolul Tribunalului Hunedoara a fost înregistrat un nou dosar în care cei de la Gerom Internatinal, firmã în insolventã, prin administrator judiciar SCP CONTAUDIT INSOLVENT SPRL care are ca obiect opozitia la deschiderea procedurii insolventei.

La prima opozitie, cei de la Gerom International au motivat cã CEH a introdus cererea de deschidere a procedurii insolventei cu rea-credintã, societatea având în patrimoniu bunuri care ar fi putut fi valorificate.

“Privitor la motivele invocate de cãtre creditoarea SC Gerom International SA în opozitia formulatã, instanta a apreciat cã nu sunt în mãsurã sã ducã la  revocarea mãsurii de deschidere a procedurii insolventei debitoarei,în conditiile în care aceasta însãsi recunoaste în opozitia formulatã cã „starea de insolventã a Complexul Energetic Hunedoara SA se instalase cu mult timp”. Sustinerea  aceleiasi creditoare potrivit cãreia Societatea  Complexul Energetic Hunedoara SA nu se poate afla în insolventã deoarece detine bunuri în patrimoniu este una eronatã, fãcându-se confuzie între starea de insolventã a unei societãti comerciale pe de o parte si starea de solvabilitate sau de insolvabilitate a unei societãti comerciale pe de altã parte. Astfel, solvabilitatea este situatia în care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mare decât valoarea obligatiilor acestuia fatã de terti, iar insolvabilitatea este situatia în care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai micã decât valoarea obligatiilor acestuia fatã de terti, pe când insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeazã prin insuficienta  fondurilor bãnesti pentru plata datoriilor certe,lichide si exigibile. Chiar dacã în patrimoniul debitoarei s-ar gãsi bunuri mobile sau imobile care ar urma vânzãrii ar acoperii creantele, imposibilitatea  dispunerii de cãtre Societatea  Complexul Energetic Hunedoara SA la scadentã a sumelor de bani în vederea acoperirii creantelor dovedeste insolventa debitoarei întrucât la scadenta acestor datorii, acele bunuri nu pot fi valorificate astfel încât debitoarea sã-si achite în mod imediat mãcar o parte din datoriile scadente”, se arãta în motivarea Curtii de Apel Alba Iulia.

Termenul-limitã de depunere de cãtre creditori a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii – 10 zile de la publicarea notificãrii, iar termenul de solutionare a opozitiilor – 10 zile de la data expirãrii termenului de depunere a acestora”.

La prima intrare în insolventã, CASA DE INSOLVENTÃ GMC SPRL a admis creante în valoare totalã de 1,34 MILIARDE LEI, sumã care reprezintã doar jumãtate din cele solicitate de creditori.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *