Vor sã punã punct haosului urbanistic

Primãria Deva vrea sã elimine haosul existent în numerotarea imobilelor, în special la blocurile de locuinte unde adresa a rãmas cea din perioada executiei în santier a  imobilelor.

Astfel, din data de 1 august 2016, vor avea loc o serie de comunicãri si dezbateri publice privind modul de desfãsurare a operatiunii de numerotare a imobilelor de pe raza municipiului Deva, anuntã edilii.

”În prezent, s-a încheiat actiunea de verificare în teren a situatiei numerotãrii clãdirilor din cuprinsul municipiului Deva, localitãtii componente Sântuhalm si din localitãtile apartinãtoare Archia, Bârcea Micã si Cristur. Comisia numitã pentru verificarea fiecãrei adrese pe strãzile din Nomenclatorul stradal verificã toate strãzile fãrã denumire aflate în domeniul public, numerotarea imobilelor din cadrul pietelor, numerotarea terenurilor virane si a clãdirilor nenumerotate, fãrã omisiuni sau înregistrãri duble”, se precizeazã într-un comunicat emis de Primãria Deva. Dupã aprobarea de cãtre legislativul local a proiectului privind numerotarea imobilelor, pe toate constructiile vor fi montate plãcute care indicã noul numãr.

  1. Gânju
Advertisements