Conducãtorii CEH, curati ca lacrima

Angajãri fãrã niciun fundament, achizitii haotice si la preturi triple, niciun responsabil. Cam asa se prezintã situatia la Complexul Energetic Hunedoara, acolo unde de-a lungul anilor a domnit haosul. Nimeni nu a fost “deranjat” de Directia Nationalã Anticoruptie în aceste cazuri.

În vara anului 2014, la CEH au fost angajate 62 de persoane fãrã niciun fundament. Aurel Niculescu, directorul general al CEH de la acea vreme, si Nicolae Drãgoi, directorul general adjunct, sunt cei care au reprezintã numitorul comun al acestor angajãri care stau sub semnul ilegalitãtii. Unele dintre cererile de angajare sunt semnate de Niculescu, iar altele de Drãgoi. Care au fost criteriile pe baza cãrora au fost angajate aceste persoane sunt încã neelucidate. Pe lângã cele 90 de persoane care au fost angajate în urma concurului din perioada 26-29 mai 2014, alte 62 au intrat în CEH fãrã bazã legalã, doar pe baza semnãturilor oficialilor CEH.

În anul 2015 s-au fãcut achizitii de diferite materiale, spre exemplu rulmenti, pentru termocentrala Mintia. Pretul final a fost de 15.480 de lei. Doar douã dintre achizitii au fost aprobate, în timp ce celelalte au fost cumpãrate fãrã nicio aprobare la preturi duble sau chiar triple. “Prin nerespectarea prevederilor procedurii interne în legãturã cu achizitia directã, fãrã aprobarea prealabilã a directiei comerciale la nivelul societãtii, fãrã respectarea conditiei exprese din cuprinsul referatului 6466/26.05.2015 (de subliniat cã doar pentru primele douã pozitii din tabel existã aprobare a referatului, pentru pozitiile 3, 4 si 5 la dispozitia echipei de control nefiind furnizare documente aprobate, care sã stea la baza achizitiei) aprobat de directorul Sucursalei Electrocentrale deva, domnul Codrenu Nicolae, în legãturã cu solicitarea unor oferte de la cinci potentiali furnizori, respectarea principiului liberei concurente pe piatã fiind astfel ocolit, s-au creat premisele unei gestiuni deficitare pe tot fluxul subiectului analizat, achizitia si receptia rulmentilor”, se aratã în raportul Corpului de Control al directorului general.

La DNA nu a ajuns nicio astfel de informatie, astfel cã niciunul dintre cei care au semnat pentru aceste lucruri nu se aflã în atentia oficialilor anticoruptie.

“În acest moment, persoanele la care faceti referire nu au calitatea de suspect sau inculpat în vreun dosar”, aratã cei de la DNA. La acest moment, potrivit informatiilor publice, singura spetã pe care DNA o ancheteazã la CEH este importul de cãrbune. Complexul Energetic Hunedoara a fost “cãlcat”, anult trecut, de cei de la DNA. Au venit, au ridicat mai multe cutii cu documente si … cam atât. La aproape un an de la descindere, rezultatele anchetei încã nu pot fi fãcute publice. Încã nu a fost trimis nimeni în judecatã. Au fost audiate doar câteva persoane din structura de conducere si cam asta a fost tot.

“Dosarul la care faceti referire, mediatizat prin comunicatul nr. 1286/VIII/3 din 17 iulie 2015, se aflã în lucru la DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia, în acest moment nu vã putem oferi alte informatii, în conformitate cu prevederile art.12, lit. e) din legea 544/2001”,  se aratã într-un rãspuns al Directiei Nationale Anticoruptie.

Dosarul face referire la importul de cãrbune care a avut loc la Complexul Energetic Hunedoara. Cei care au semnat pentru importurile de cãrbune care au adus prejudicii considerabile societãtii vor da acum cu subsemnatul în fata organelor de urmãrire penalã. Corpul de control al primului-ministru a trimis dosarul la DNA, iar din vara anului trecut au început si actiunile.

“Corpul de Control al primului-ministru, ca organ cu atributii de control a sesizat organele de urmãrire pealã, respectiv Directia Nationalã Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia, privind operatiunile sau actele ilicite în legãturã cu care au rezultat indicii de sãvârsire a unor posibile fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infractiuni, urmând ca organul de urmãrire penalã, sau dupã caz, instanta de judecatã sã hotãrascã asupra existentei sau inexistentei infractiunilor si asupra vinovãtiei”, se aratã într-un rãspuns al Corpului de control al primului ministru.

În decursul anilor, CEH a importat sute de mii de tone de cãrbune, desi acestea nu au fost necesare, stocurile termocentralelor având suficientã resursã. Mai mult decât atât, în anumite cazuri, cãrbunele din import a fost mai scump decât cel produs în Valea Jiului.

Monika BACIU

Advertisements