Insolventa CEH, recompensatã cu prime de sute de mii de lei pentru sefii minerilor

Au îndeplinit 0,1% din planul de administrare al CEH si au beneficiat de “prime” sau corect spus componentã variabilã. Membrilor consiliului de administratie le-a fost suficient sã îndeplineascã 0,1% din anumite criterii pentru a fi rãsplãtiti regeste, asta desi compania se afunda în fiecare zi în datorii.

Complexul Energetic Hunedoara a adus venituri considerabile membrilor Consiliului de Administratie. Din anul 2012 si pânã în 2015 membrii CA au încasat, în total, nu mai putin de 1,2 milioane de lei. Membrii CA si directorii generali au fost “rãsplãtiti” pentru performanta managerialã cu care au condus societatea.

2012 – anul înfiintãrii CEH

Anul înfiintãrii Complexului Energetic Hunedoara a fost cel mai bun, de altfel si singurul. Pentru scurtã perioadã de timp, mai exact, douã luni de zile, membrii Consiliului de administratie au încasat peste 20 de mii de lei.

“Administratorii au fost remunerati în perioada noiembrie – decembrie 2012,  inclusiv, cu o sumã fixã de 2752 lei net/persoanã, respectiv 5504 lei/net/persoanã/2luni, cu exceptia domnului Costel Alic. Domnul Costel Alic a fost remunerat în perioada noiembrie – decembrie , inclusiv, cu suma fixã de 3096 lei/net, respectiv 6.192 lei net/2luni”, se aratã în raportul comitetului de nominalizare si remunerare privind remunerarea administratorilor si a directorului general pentru anul 2012.  Totodatã, printr-o hotãrâre a Consiliului de Administratie din data de 19.12.2012 s-a aprobat decontarea cheltuielilor de deplasare ale administratorilor. Astfel, acestia au  beneficiat de diurnã în cuantum de fix 200 de lei/zi, alte cheltuieli de deplasare (transport, cazare).

Directorul general a avut un salariu de aproape 30 de mii de lei.

“În perioada noiembrie 2012 – decembrie 2012, directorul general al SC Complexul Energetic Hunedoara SA a beneficiat de o remuneratie netã fixã lunarã în sumã de 14.463 lei/lunãm respectiv 28.926 lei pentru douã luni, acordatã în procent de 100% deoarece obiectivele si criteriile de performantã din contractul de mandat (…) încheiat cu reprezentantul Consiliului de Administratie au fost îndeplinite integral”, mai aratã acelasi raport. Potrivit raportului, în anul 2012 CEH a îndeplinit 107% din criteriile de performantã.

2013 – aproape 400 de mii de lei

În anul 2013, CEH a cheltuit aproape 400 de mii de lei pentru plata membrilor Consiliului de Administratie si a directorilor generali.  “Remuneratia brutã totalã, plãtitã pentru perioada 01.07.2013 – 31.12.2013 membrilor Consiliului de Administratie selectati si recrutati în baza OUG nr. 119/2011 privind guvernanta corporatistã a întreprinderilor publice, respectiv membrilor Consiliului de Administratie neselectati în conformitate cu OUG nr. 119/2011 a fost de 91.022 lei. din totalul de mai sus, suma corespunzãtoare perioadei 01.07.2013 – 30.09.2013 (anterioarã aprobãrii planului de administrare) a fost de 46.800 lei, iar cea corespunzãtoare perioadei 01.10.2013 – 31.12.2013 a fost de 44.222 lei (dupã aprobarea planului de administrare – Hotãrârea Adunãrii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 14/15.10.2013”, se aratã în raportul comitetului de nominalizare si remunerare privind remunerarea administratorilor si a directorului general pentru anul 2013. Remuneratia brutã totalã plãtitã pentru activitatea desfãsuratã în comitetele consultative de administratorii neexecutivi selectati în conformitate cu prevederile OUG nr. 119/2011m în perioada iulie 2013 – septembrie 2013, anterior aprobãrii planului de administrare, a fost de 15.600 de lei. Remuneratia acordatã directorului general al CEH a fost de peste 19 mii de lei.

“Domnul Costel Alic a ocupat functia de director general al Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA în perioada 01.11.2012 – 14 martie 2013, când a fost revocat prin hotãrârea nr. 8 din 14 martie 2013. (…) Remuneratia fixã lunarã  în sumã brutã de 19.500 lei a directorului general al Societãtii Complexul Energetic Hunedoara a fost aprobatã prin hotãrârea (…) a Consiliului de Administratie (…)”,se aratã în raportul comitetului de nominalizare si remunerare privind remunerarea administratorilor si a directorului general pentru anul 2013.

Începând cu data de 15 martie 2013  Daniel Andronache a fost desemnat sã exercite atributiile de director general al CEH. Remuneratia totalã a directorului general în perioada 01.01.2013 – 31.10.2013, atât Alic cât si Andronache este de 195.000 lei. “Remuneratia totalã plãtitã directorului general numit în data de 27.11.2013 în baza OUG nr.119/2011 a fost de 44.485 lei”, mai aratã raportul.

2014 – sumele cresc

În anul 2014 problemele CEH încep sã se acutizeze. Acest lucru nu pare a avea repercusiuni asupra sumelor încasate de cei din consiliul de administratie.  “În aplicarea prevederilor legale indeverate aplicabile la data semnãrii contractului de administrare, indemnizatia fixã lunarã este de 4.050 lei brut pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administratie. Suplimentar indemnizatiei fixe, administratorul are dreptul sã primeascã si o componentã anualã variabilã a remuneratiei, pentru îndeplinirea cumulativã a indicatorilor de performantã asumatI prin planul de administrare pentru fiecare an de mandat (…) remuneratia brutã totalã, plãtitã pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 membrilor consiliului de administratie selectati si recrutati în baza OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporatistã a întrerpinderilor publice, respectiv membrilor consiliului de administratie neselectati în conformitate cu OUG nr. 109/2011 a fost de 299.891 lei”, se aratã  în raportul comitetului de nominalizare si remunerare privind remunerarea administratorilor si a directorului general pentru anul 2014. Abia în acest moment se atinge PERFORMANTA maximã la CEH. Din cei aproape 300 de mii de lei, peste 100 de mii sunt “prime”, adicã componenta variabilã plãtitã pentru îndeplinirea planului de administrare. Potrivit documentelor publicate de CEH au fost îndeplinite doar 0, putin din planul de administrare, dar acest lucru este o performantã care a meritat sã fie rãsplãtitã.

2015 – performanta ca CEH sã îsi cearã insolventa

Cu o zi înainte ca CEH sã îsi cearã insolventa, cei din consiliul de administratie mai încaseazã niste “prime”. A fost o performantã sã conducã societatea în starea de insolventã, iar acest lucru a fost rãsplãtit cu sute de mii de lei.  Conform legii, si dacã managerii CEH sau membrii Consiliului de Administratie realizau 1% din plan sau chiar si 0,01% acestia ar fi beneficiat de componenta variabilã.

“Aceste drepturi bãnesti reprezintã plata componentei variabile acordatã în functie de îndeplinirea nivelului tintã al indicatorilor de performantã aprobati prin Planul de administrare. Componenta variabilã are douã subcomponente.  Subcomponenta anualã – NU S-A ACORDAT întrucât este conditionatã de îndeplinirea nivelului tintei anuale a indicatorilor de performantã.

Subcomponenta trimestrialã – acordatã în transe trimestriale în conditiile prevãzute dupã cum urmeazã dacã Indicatorul global trimestrial se realizeazã 100% sau peste – se acordã trimestrial 100%, iar  dacã Indicatorul global trimestrial se realizeazã sub 100% – se acordã trimestrial 75%. Aceste drepturi de naturã salarialã nu au fost acordate  trimestrial având în vedere cã societatea nu a avut Buget de Venituri si Cheltuieli aprobat. În luna noiembrie prin HG 942/11.11.2015 publicatã în M. Of. 863/19.11.2015 s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli a S CEH-SA. În aceste conditii, achitarea acestor drepturi bãnesti a devenit obligatorie, fapt materializat în achitarea celor 3 transe aferente componentei variabile, subcomponenta trimestrialã, în conditiile prevãzute de aliniatul b)”, se aratã într-un rãspuns al CEH.

Repartizarea trimestrialã a acestor drepturi a fost dupã cum urmeazã, trimestrul I 2015   – 38.275 lei;, trimestrul ÎI 2015  – 41.156 lei si trim. III 2015 – 36.452 lei.

Corpul de control al primului ministru va verifica companiile de stat pentru a nu mai exista derapaje. “Companiile de stat – încã numeroase si aflate în pozitii cheie ale economiei nationale, inclusiv în situatie de monopol – trebuie sã devinã o sursã de venit pentru bugetul de stat, nu doar pentru angajatii acestora sau pentru companiile private care lucreazã cu companiile de stat. În situatia în care o companie de stat nu face decât sã administreze fonduri de la bugetul de stat, în loc sã aducã fonduri la buget, aceasta va trebui sã fie desfiintatã sau sã fie transformatã în institutie publica. Acestea sunt obiectivele pe care le va urmãri Corpul de Control al Primului ministru în actiunile de verificare a companiilor de stat, asa cum sunt controalele de la CNI si CNADR, aflate în curs”, aratã cei de la Corpul de Control al primului ministru.

Monika BACIU

5 comentarii la „Insolventa CEH, recompensatã cu prime de sute de mii de lei pentru sefii minerilor

 • 30 iunie 2016 la 20:25
  Permalink

  PETRESCU DE LA LONEA ,TREBUIE PREMIAT PT PERFORMANTA DIN ULTIMUL AN. APROPO EL DE CE NU MERGE IN ITA ?

  Răspunde
 • 30 iunie 2016 la 21:25
  Permalink

  Daca e ITA sa mearga toti nu uni sa stea pe la mina si sa-si rezolve afacerile chiar daca sunt directori, ing. sefi, sefi sectoare etc. nu sunt de neinlocuit, sau nu vor sa se observe ca treaba merge oricum si fara ei. Oare de ce vin la mina in ITA daca nu sunt platiti…..nu se intreaba nimeni

  Răspunde
 • 1 iulie 2016 la 00:14
  Permalink

  ITA e pt prostii de la tesa(nu pt sefi servicii.sectoare.ing sefi.directori SI secretarele aferente-acestia ori nu merg deloc in ITA ori revin dupa o zi- doua). Sa traiasca partidu SI muntele .

  Răspunde
 • 1 iulie 2016 la 00:19
  Permalink

  Ar fi interesant Sa aflam SI primele liderilor de sindicat SI conducerilor subunitatilor! Sau acolo e ACCESUL INTERZIS !

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.