Structura anului scolar 2016 – 2017. SCHIMBÃRI majore

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetãrii Stiintifice a lansat în dezbatere publicã proiectul de ordin de ministru privind structura anului scolar 2016-2017.

Cea mai importantã noutate este extinderea programului national „Scoala altfel” la o duratã de 8 zile, în douã etape distincte: la începutul anului scolar (12-14 septembrie) si în interiorul anului scolar, pe durata a 5 zile consecutive, la alegerea unitãtilor de învãtãmânt. Prima etapã (12-14 septembrie 2016) este destinatã acomodãrii elevilor si a profesorilor cu programul scolar si cu procesul de predare-învãtare.

A doua etapã presupune alocarea a 5 zile consecutive lucrãtoare în timpul anului scolar, în urma unei planificãri ce rãmâne la decizia scolilor. Astfel, în functie de ciclurile de învãtãmânt scolarizate, unitãtile de învãtãmânt pot opta pentru unul dintre urmãtoarele segmente: 21 noiembrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 si 15 mai – 9 iunie 2017 (învãtãmântul prescolar si primar), respectiv 17 octombrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 si 15 mai – 9 iunie 2017 (învãtãmântul gimnazial, liceal, profesional si postliceal).

Potrivit proiectului propus, anul scolar 2016-2017 are 35 de sãptãmâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrãtoare, si se structureazã în douã semestre: semestrul I (12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017) si semestrul al II-lea (13 februarie 2017 – 23 iunie 2017). Ziua de 15 septembrie este dedicatã festivitãtilor pentru deschiderea anului scolar 2016-2017.

Perioadele de cursuri sunt urmãtoarele: 12 septembrie – 16 decembrie 2016, 9 ianuarie – 3 februarie 2017, 13 februarie – 14 aprilie 2017 si 2 mai – 23 iunie 2017. Vacantele elevilor sunt programate astfel: vacanta de iarnã (17 decembrie 2016 – 8 ianuarie 2017), vacanta de primãvarã (19 – 30 aprilie 2017) si vacanta de varã (24 iunie – 10 septembrie 2017). De asemenea, în sãptãmâna 29 octombrie – 6 noiembrie 2016, clasele din învãtãmântul primar si grupele din învãtãmântul prescolar sunt în vacantã.Pentru clasele terminale din învãtãmântul liceal, anul scolar se încheie în data de 2 iunie 2017, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 16 iunie 2017.

Proiectul de ordin privind structura anului scolar 2016-2017 este supus dezbaterii publice în perioada 23 iunie – 4 iulie 2016. Toti cei interesati sunt invitati sã transmitã propuneri de îmbunãtãtire pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro.

Advertisements