Timp pentru studiul expertizei terenurilor din Parâng

Autoritãtile locale de la Petrosani au primit expertiza pentru terenul din Parâng. Expertul desemnat de instantã a reusit sã finalizeze expertiza celor 46 de hectare din zona Parâng, terenuri pe care municipalitatea le disputã cu cei de la Romsilva.

Curtea de Apel Alba Iulia a fixat un nou termen de judecatã pentru data de 14 septembrie, pânã când autoritãtile locale au timp sã studieze documentul si sã formuleze obiectiile, în cazul în care acestea existã.

“Amânã cauza la data de 14.09.2016 pentru a da posibilitate pãrtilor litigante sã ia cunostintã de continutul lucrãrii de expertizã topograficã efectuatã în cauzã de cãtre domnul expert Coste Sofron, si sã formuleze eventuale obiectiuni la aceasta, obiectiuni pe care le vor depune în scris la dosar înainte cu 5 zile de termenul de judecatã stabilit. Stabileste onorariul definitiv de expert ca fiind în cuantum de 22.400 lei. Pune în vedere reclamantului prin reprezentantul acestuia sã achite la Biroul local pentru expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul Tribunalului Hunedoara în contul domnului expert Coste Sofron, suma de 600 lei cu titlu de diferentã onorariu de expert si sã depunã la dosar chitanta pentru a face dovada achitãrii acestei sume”, se aratã în solutia instantei. De patru ani de zile încearcã municipalitatea de la Petrosani sã scoatã din fondul forestier 46 de hectare de teren pentru a continua lucrãrile de dezvoltare a domeniului schiabil din Parâng. Dupã o sentintã favorabilã municipalitãtii, Romsilva a atacat decizia, iar procesul s-a reîntors la Curtea de Apel Alba Iulia.

Monika BACIU

Advertisements