Mai multi disponibilizati la SNÎMVJ

Vor pleca mai multi mineri de la minele care se închid. Situatia dezastruoasã de la CEH a impus o astfel de restructurare si la societatea care se ocupã cu minele neviabile. Totul tine de aprobarea unor acte normative, dar se preconizeazã ca în acest an vor pleca de la Petrila, Paroseni si Uricani 250 de oameni în douã transe. Primii chiar de luna viitoare.

Societatea de închideri de mine are nevoie de aprobarea în AGA a numãrului de disponibilizati, dar si de o Hotãrâre de Guvern, pentru a le putea da venituri de completare celor care nu îndeplinesc conditiile de pensionare. Apoi va urma procesul de disponibilizare, în prima etapã urmând sã plece mai putini oameni, care deja sunt pe liste. Asta, pentru cã s-au fãcut sondaje din timp si angajatorul a stabilit deja o listã cu cei care pleacã de la lucru.

„Acum douã sãptãmâni ne-a fost aprobat BVC, iar un element din acesta îl reprezintã acele plãti compensatorii pentru salariatii nostri. Avem un numãr prins în decizia UE si pe care l-am si respectat în fiecare an, dar anul acesta vorbim despre un an cu probleme mai dificile generate de CEH, în care CA a decis ca acest  numãr sã fie mai mare decât cel din notificare, si anume, în notificare avem 145 de persoane, noi am dat drumul la un plan în douã etape cu 250 de persoane, 155 în prima etapã, care spuenm noi cã se va finaliza în luna august, cã vrem în iulie sã dãm drumul la preavize, dacã toate etapele urmãtoare vor merge cum trebuie”,  a precizat Aurel Anghel, directorul  general al SNÎMVJ.

Practic, acum activitatea din minele neviabile este deja reorganizatã, pentru cã în câteva sãptãmâni mai multe posturi vor fi vacantate de cei care pleacã. Si la Petrila si la Paroseni sau la Uricani, oamenii s-au înscris pe listele de disponibilizare, iar cei mai multi sunt deja în pragul pensiei.Activitãtile miniere se restrâng cu fiecare sãptãmânã si la Petrila, unde se rambleazã puturile de minã si la Paroseni si la Uricani. Totusi, cei care pleacã vor fi înlocuiti cu altii, care sã le poatã suplini lipsa, fãrã sã afecteze restul activitãtii din subteran sau de la suprafatã.

Diana Mitrache

Advertisements