SNÎMVJ intrã în insolventã?

Se cere insolventa Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului. Un creditor al societãtii care se ocupã de închiderea minelor neviabile din Valea Jiului cere instantei declararea insolventei SNÎMVJ.

Este vorba de AXIS CORPORATE SECURITY SRL, societate în insolventã, care cere insolventa SNÎMVJ. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Hunedoara, însã deocamdatã nu a fost fixat termen de judecatã. Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului se confruntã cu dificultãti financiare tocmai din cauza Complexului Energetic Hunedoara. CEH nu a reusit sã achite, în totalitate, cãrbunele furnizat de minele neviabile din cadrul SNÎMVJ. Potrivit informatiilor financiare, la data de 30 iunie 2015, Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului înregistra pierderi de 59.815.046 lei. La sfârsitului anului 2014, SNÎMVJ a înregistrat un profit de 401.107,00 lei. Scopul principal al activitãtii Societãtii Nationale de închideri Mine Valea Jiului S.A. este producerea cantitãtii de huilã energeticã preconizatã pânã la epuizarea rezervelor deschise în vederea asigurãrii unei lichidãri organizate a activitãtii, în conditii de legalitate si pentru atenuarea consecintelor sociale si regionale ale închiderii. Ca urmare a obligatiilor asumate de România fatã de Uniunea Europeanã referitoare la închiderea minelor de cãrbune neviabile precum si a conditiilor stricte de mentinere în functionare a minelor de cãrbune, în contextul noilor reglementãri europene care prevãd reducerea sprijinului pentru minele de cãrbune necompetitive, având în vedere Decizia 787/2010/ UE a Consiliului privind ajutorul de stat acordat pentru facilitarea închiderii minelor necompetitive si Decizia C(2012) 1020 final a Comisiei Europene pentru autorizarea ajutorului de stat, s-a înfiintat Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului SA.

Monika BACIU

Advertisements