CINE A ÎNCHIS TERMOCENTRALA MINTIA?

Termocentrala Mintia, parte a Complexului Energetic Hunedoara, este la un pas de a fi închisã si asta dupã ce societatea a pierdut procesul cu Garda de Mediu. Anul trecut, termocentrala Mintia a fost sanctionatã de Garda de Mediu pentru faptul cã nu s-a conformat cerintelor europene. Oficialii Complexului Energetic Hunedoara au contestat amenda, iar sentinta emisã vineri de judecãtorii de la Judecãtoria Deva îi este defavorabilã societãtii.

“Respinge ca neîntemeiatã, plângerea contraventionalã formulatã împotriva procesului-verbal de contraventie de cãtre petent prin administrator judiciar în contradictoriu cu intimata. Respinge ca neintemeiata cererea de interventie accesorie formulata de intervenientul Sindicatul Liber Independent Electrocentarle Deva-Mintia. Ia act cã nu s-au solicitat cheltuieli de judecatã. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare”, se aratã în solutia Judecãtoriei Deva.

Cele douã termocentrale care acum sunt parte componentã a Complexului Energetic Hunedoara ar fi putut fi modernizate cu fonduri europene. Au existat fonduri europene pentru modernizarea termocentralelor, dar nu au fost accesate. Astfel, acum Complexul Energetic Hunedoara se aflã pus în fata unei situatii care pare a fi fãrã iesire. În schimb s-au împrumutat bani pentru a realiza proiectele de conformare la cerintele de mediu…

“Dorim sã atragem atentia asupra faptului cã – desi odatã cu intrarea în UE, conducerea unitãtilor care fac parte din CEH au cunoscut obligatiile de mediu pe care statul român si le-a asumat – timp de aproape 8 ani nu s-au fãcut suficiente eforturi pentru adaptarea la cerintele de mediu comunitare desi a existat posibilitatea atragerii de fonduri europene destinate acestui scop. De asemenea, lucrãrile de modernizare/retehnologizare neefectuate sau efectuate în mod defectuos la nivelul minelor care aprovizioneazã CEH afecteazã în mod critic competitivitatea complexului pe piata de energie”, aratã Cristian Busu, secretar de stat în Ministerul Energiei. Acum, niciuna din cele douã termocentrale din cadrul CEH nu îndeplineste conditiile de functionare. La Paroseni, contractul este pus sub semnul întrebãrii, desi lucrãrile se apropie de final, iar la Mintia situatia este mai dramaticã.

Unde-i retehnologizarea?

În anul 2014 oficialii ministerului Energiei, de la acea vreme, sustineau cã termocentrala Mintia va fi retehnologizatã. Au avut loc si deplasãri în China pentru a-i convinge pe chinezi sã investeascã în energia româneascã. Totul a fost oprit. AGA de la CEH nu a aprobat demararea lucrãrilor pentru reabilitarea grupurilor de la Mintia, desi a atribuit contractului chinezilor de la China National Electric Engineering CO Ltd (CNEEC). Pentru a se alinia directivelor europene, termocentrala Mintia ar fi trebuit sã fie modernizatã, însã acest lucru nu a fost fãcut, desi încã de prin anii 2012 au început procedurile.

“Necesitatea si oportunitatea reabilitãrii grupurilor energetice de la Societatea Complexul Energetci Hunedoara – Sucursala Electrocentrale Deva a fost determinatã atât de situatia tehnicã a acestora, cât si de Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din data de 23.10.2001 privind limitarea emisiilor în atmosferã a anumitor poluanti provenind de la instalatii de ardere de dimensiuni mari. Adunarea Generalã a Actionarilor de la Complexul Energetic Hunedoara a aprobat indicatorii economico-financiari pentru acest obiectiv de investitii initial în aprilie 2012 si apoi, în iunie 2013, indicatorii economico-financiari recalculati”, se aratã în documentele Ministerului Energiei

O singurã procedurã de achizitie publicã a fost demaratã în anul 2013 prin procedura de “negociere cu publicarea prealabilã a unui anunt de participare”. Criteriul de atribuire al contractului a fost oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere economic.

“Trebuie precizat cã raportul procedurii de achizitie a fost semnat cu observatii de cãtre reprezentantii Ministerului Finantelor Publice, unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice din cadrul DGRFT Timisoara. De asemenea, obiectiuni referitoare la desfãsurarea procedurii de achizitie publicã aferentã investitiilor mentionate anterior au formulat operatori precum BILFINGER POWER SYSTEM Gmbh Germania, BABCOCK BOR4SING STEINMULER Gmbh si BABCOCK NOEL Gmbh. La procedura de achizitie a participat un singur candidat, China National Electric Engineering Co Ltd. Ca urmare a derulãrii procedurilor de achizitie a fost semnat un desemnatã cstigãtoare oferta companiei CNEEC. Contractul de lucrãri a fost semnat în data de 12.09.2014 de directorul general al CEH. Adunarea Generalã a Actionarilor CEH nu a aprobat nici demararea procedurii de achizitie a lucrãrilor si nici semnarea contractului de lucrãri, aceste subiecte nefiind incluse pe ordinea de zi a vreunei sedinte AGA”, se mai aratã în document. Mai multe companii au acuzat la momentul respectiv cã documentatia nu respectã normele. “O serie de companii care au dorit sã participe la procedurile de achizitie au reclamat modul de întocmire a documentatiei de atribuire si au solicitat suspendarea procedurii pânã la solutionarea fondului cauzei. Drept consecintã, Decizia Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor nr. 685/S/C4/377 din 05.09.2013 a suspendat procedura de achizitie, iar Decizia nr. 3642/C4/3777 din 10.10.2013 a admis, în parte contestatiile formulate de companiile interesate si a dispus continuarea procedurii de atribuire dupã modificarea documentatiei”, se mai aratã în document.

Monika BACIU

Advertisements

Un comentariu la „CINE A ÎNCHIS TERMOCENTRALA MINTIA?

  • 16 mai 2016 la 09:18
    Permalink

    de ce minti d-na Monika Baciu? de ce induci populatia in eroare ca s-a inchis Mintia? de ce pui asa titlu castigi ceva ca minti?

Comentariile sunt închise.