Jaf cu premeditare / “Martorul” prafului de cãrbune importat de CEH nu mai existã

CEH a importat praf de cãrbune amestecat cu pãmânt, iar, culmea, probele nu mai existã.  “Martorul” cãrbunelui achizitionat de Complexul Energetic Hunedoara a dispãrut. Societatea are obligatia de a pãstra probe ale cãrbunelui achizitionat, astfel încât sã se poatã dovedi calitatea acestuia. Suspect este faptul cã desi în ultimii ani, CEH a achizitionat sute de mii de tone de cãrbune, martorul, adicã proba a dispãrut fãrã urmã.

“De asemenea, referitor la calitatea cãrbunelui entitatea auditatã aratã cã pentru toate contractele de vânzare-cumpãrare cãrbune derulate în decursul ultimilor ani, documentele legate de receptia calitativã si cantitativã se pãstreazã arhivate si pot fi verificate. Auditorii publici externi nu contestã în actul de control si nici în nota întocmitã privitor la obiectiunile formulate nici modul de calcul al consumului efectiv si nici existenta documentelor de receptie calitativã si cantitativã a cãrbunelui, afirmând doar cã “ nu mai existã probe martor “(cãrbune pãstrat) care sã confirme calitatea cãrbunelui”,  aratã fostul administrator judiciar al CEH.

Astfel, societatea a fost prejudiciatã, fapt relevat si de un raport al Corpului de Control al premierului. “În aceastã situatie neexistând nici o certitudine privitoare la nerealitatea cantitãtii sau calitãtii cãrbunelui receptionat nu se poate sustine afirmatia cã toatã cantitatea de cãrbune înregistratã pe costurile de productie care depãseste cantitatea rezultatã în urma unor calcule bazate pe consumurile specifice dupã data retehnologizãrii este un prejudiciu pentru entitatea verificatã”, se mai aratã în raport.

Pe urmele importului

În doi ani de zile, Termocentrala Mintia a fãcut importuri de sute de mii de tone de cãrbune, încãlcând FLAGRANT legislatia si prevederile consiliului de administratie. Altã datã, conducãtorii termocentralei s-au folosit de legislatie pentru a face jocurile murdare, dar nu de praful cãrbunelui, ci de interesul propriului buzunar. În doi ani importurile de cãrbune cu firme din strãinãtate care, culmea, au actionari români, au prejudiciat bugetul societãtii cu ZECI DE MILIOANE DE EURO.

Primul import dateazã din anul 2011, înainte de a se înfiinta Complexul Energetic Hunedoara. La acel moment, directorul general al Termocentralei Mintia s-a folosit de anumite prevederi legislative pentru a importa cãrbune în valoare de 10 milioane de euro de la societãti din Ungaria si Germania.

Corpul de control al primului-ministru a identificat o suitã de nereguli care s-au derulat în ograda Termocentralei Mintia. Primul import a avut loc în anul 2011 la o valoare de aproape 10 MILIOANE DE EURODispozitiile legale din domeniul achizitiilor publice nu sunt incidente contractelor care au ca obiect cumpãrarea de combustibili destinati productiei de energie. La nivelul societãtilor Electrocentrale Deva si Complexul Energetic Hunedoara aceastã activitate a fost reglementatã prin hotãrâri emise de consiliile de administratie. Începând cu data de 23.04.2008, competenta de aprobare a achizitiilor de cãrbune energetic a fost stabilitã în atriobutiile consiliului de administratie, iar de la data de 05.05.2011 a fost delegatã directorului general competenta de aprobare a contractelor cu o valoare mai micã de 2.000.000 EUR, respectiv 3.000.000 EUR începând cu data de 15.11.2012. A doua achizitie de cãrbune dateazã din anul 2011 si este în cantitate de 220 de mii de tone. Si de aceastã datã, stocurile termocentralei Mintia asigurã trecerea iernii, dar de ce sã nu se scurgã banii… în buzunarele unor grupuri care au pus pe butuci economia tacticos.

Din nou, Compania Nationalã a Huilei a fost sabotatã. Cãrbunele achizitionat din import a fost mai scump decât cel produs în Valea Jiului cu aproape 25 de MILIOANE DE LEI.

“Rezultã cã pentru cãrbunele energetic achizitionat din import de la societatea din Elvetia, Societatea Electrocentrale Deva a plãtit cu mai mult cu 17,91 RON/Gcal fatã de costul final al cãrbunelui livrat de Compania Nationalã a Huilei care a fost în sumã de 70,10 RON/Gcal, în perioada noiembrie 2011 – aprilie 2012. Stocul necesar pentru trecerea perioadei de iarnã a fost aprobat prin hotãrârea Guvernului nr. 244/2011, potrivit cãreia necesitatea achizitiei de cãrbune din import poate fi stabilitã doar în situatia în care se înregistreazã un consum maximal de cãrbune, iar cantitatea si calitatea cãrbunelui livrat de cãtre Compania Nationalã a Huilei nu asigurã o functionare corespunzãtoare. Ca urmare a derulãrii contractului încheiat cu societatea din Elevtia, stocul înregistrat la Societatea Electrocentrale Deva la sfârsitl lunii martie a fost cu 39.539,09 tone mai mare decât stocul necesar pentru trecerea perioadei de iarnã, prevãzut de dispozitiile legale. Aceastã împrejurare demonstreazã cã achizitia de cãrbune din import de la Societatea din Elevetia nu a fost justificatã. Pentru achizitia efectuatã din import de la aceastã societate din Elvetia, Societatea Electrocentrale Deva a înregistrat cheltuieli totale mai mari cu suma de 24.265.201,40 RON, în comparatie cu situatia în care cãrbunele energetic era livrat de cãtre Compania Nationalã a Huilei”, se aratã în raportul Corpului de Control al premierului.

În perioada 2011-2013, CEH a importat peste 570.000 tone de cãrbune, aratã raportul fiscal, iar o tonã de cãrbune rusesc a costat 436 lei. În paralel, acelasi tip de cãrbune extras din Valea Jiului costa 232 de lei/tonã. Raportul fiscal sustine cã CEH a importat, de fapt, mii de tone de praf de cãrbune.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.