Gunoiul, fabricã de bani

Licitatia Consiliului Judetean Hunedoara pentru desemnarea operatorului regional care va transporta deseurile la deponeul de la Bârcea Mare este contestatã. Astfel o firmã din Timisoara contestã licitatia organizatã de Consiliul Judetean Hunedoara.

Prin contestatia înregistratã la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor cu nr. 12078/21.04.2016, depusã de SC Retim Ecologic Service SA (…) privind procedura de licitatie deschisã, organizatã de UAT Judetul Hunedoara (…), în calitate de autoritate contractantã, în vederea atribuirii contractului de concesionare având ca obiect Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Centrului integrat de management al deseurilor (CMID) Barcea Mare constând din facilitãtile create prin proiect (statie de sortare, statie de tratare mecano-biologicã, depozit conform) si monitorizarea post-închidere a depozitelor de deseuri neconforme închise prin proiect, s-a solicitat, în principal, anularea procedurii de atribuire (…)”, se aratã în solicitarea înregistratã la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor.

CNSC a decis în favoarea institutiei judetene si a dispus continuarea procedurii.

“În baza art. 2751 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificãrile si completãrile ulterioare, pentru considerentele evocate în motivare, respinge ca nefondatã cererea de suspendare a procedurii formulatã în contestatia depusã de SC Retim Ecologic Service SA, în contradictoriu cu UAT Judetul Hunedoara. Prezenta decizie este obligatorie pentru pãrti în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (3) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 34/2006, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 5 zile de la comunicare, potrivit art. 275 alin. (3) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 34/2006, cu modificãrile si completãrile ulterioare”, se aratã în decizia CNSC.

Deponeul ecologic de la Bârcea Mare a fost construit în mai putin de un an, iar finantarea proiectului a fost asiguratã din fonduri europene. Valoarea investitiei este de aproximativ 21 de milioane de euro, iar obiectivul face parte din sistemul de management integrat al deseurilor din judetul Hunedoara (în valoare de peste 56 de milioane de euro). Proiectul vizeazã rezolvarea problemelor ecologice si operationale semnificative asociate generãrii si gestionãrii deseurilor, precum si dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor la nivelul judetului, care sã îmbunãtãteascã nivelul de trai al cetãtenilor. Sistemul propus cuprinde toate elementele gestionãrii deseurilor, de la prevenire si colectare pânã la eliminare si este adaptat nevoilor judetului, fiind identificat drept cel mai rentabil si accesibil pentru locuitorii judetului.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.