ApaServ Valea Jiului se adapteazã cerintelor de mediu

Societatea de apã din Valea Jiului se conformeazã cerintelor de mediu de la nivelul Uniunii Europene, dar dezvoltã si sistemele de apã si canal.

Astfel, ApaServ Valea Jiului cautã sã atragã fonduri prin Programul Operational Infrastructura Mare. Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a rãspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 si în acord cu Cadrul Strategic Comun si Documentul de Pozitie al serviciilor Comisiei Europene.

Strategia POIM este orientatã spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul National pentru Reformã si cu Recomandãrile Specifice de Tarã, concentrându-se asupra cresterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin mãsuri de eficientã energeticã si promovare a energiei verzi, precum si prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul si o utilizare mai eficientã a resurselor. Prioritãtile de finantare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directã a douã dintre cele cinci provocãri de dezvoltare identificate la nivel national: Infrastructura si Resursele. POIM finanteazã activitãti din patru sectoare: infrastructura de transport, protectia mediului, managementul riscurilor si adaptarea la schimbãrile climatice, energie si eficientã energeticã, contribuind la Strategia Uniunii pentru o crestere inteligentã, durabilã si favorabilã incluziunii.

“Investitiile propuse a fi finantate în perioada 2014 – 2020 constau în principal în reabilitãri ale sistemelor de alimentare cu apã cu risc important asupra sistemului si implicit asupra sãnãtãtii umane, sisteme care si-au depãsit durata de viatã si care se afla într-o stare avansatã de degradare. Investitiile propuse în cadrul prezentului document au fost analizate în cadrul Master Planului si propuse pe lista de investitii pe termen scurt si se adreseazã tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apã: captãri, statii de tratare, aductiuni, retele sisteme de comandã si control”,  aratã proiectul de la ApaServ Valea Jiului.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *