Termoficarea, gaura neagrã a bugetelor locale

Primarii trebuie sã regândeascã modalitatea de subventionare a sistemelor de termoficare. Premierul României, Dacian Ciolos, considerã cã sistemele de termoficare sunt adevãrate gãuri negre pentru bugetele locale. Astfel, acesta le-a cerut primarilor sã regândeascã schema de subventionare a acestor societãti.

„Sã reflectãm împreunã (…) în urmãtoarele luni si la o regândire a politicilor de subventionare a sistemelor de termoficare. Sunt unele dintre orase si municipii care au mai multe probleme decât altele cu termoficarea si aceste probleme ies la ivealã mai ales la începutul iernii când apar probleme legate de acoperirea cheltuielilor cu mentinerea în viatã a acestor sisteme de termoficare. Poate unele dintre ele sunt nu numai energofage, dar si bugetofage. Se cheltuiesc foarte multi bani pe ele, cu eficientã foarte redusã. Însã sunt orase mari, municipii care au nevoie în continuare de sisteme de termoficare publice, cel putin pentru o parte din populatie, mai nevoiasã, care nu îsi poate permite sisteme proprii de încãlzire”, a spus Dacian Ciolos, premierul României. La nivelul Vãii Jiului, doar trei localitãti mai sunt racordate la sistemul de termoficare. Si aici datoriile sunt de ordinul sutelor de milioane de lei.

“Capacitãtile energetice detinute de S.E. Paroseni reprezintã singura sursã de producere si livrare de agent termic în sistem centralizat pentru cele 3 orase racordate la sistemul centralizat de termoficare. În acest scop considerãm cã împreunã cu autoritãtile locale trebuie demarate formalitãtile pentru identificarea si atragerea surselor de finantare pentru reabilitarea întregului sistem de transport si distributie a agentului termic în Vale Jiului. Se impune gãsirea unei solutii la pachet transport si distributie deoarece starea actuala de uzurã avansatã a magistralei nu mai poate asigura furnizarea agentului termic în conditii de sigurantã si de eficientã, impunându-se a fi realizate ample lucrãri de reabilitare, lucrãri care necesitã un efort financiar deosebit. Autoritãtile locale ale municipiilor din Valea Jiului, racordate la sistemul centralizat de termificare, sunt singurele care au posibilitatea atragerii de fonduri europene nerambursabile atât pentru reabilitarea magistralei de transport a energiei termice cât si pentru reabilitarea sistemului de distributie motiv pentru care propunem sã se demareze formele de transfer cu justa despãgubire a magistralei din proprietatea S.E. Paroseni în cea a autoritãtilor locale. Precizãm cã existã posibilitatea de extindere pentru alimentarea în sistem centralizat cu energie termicã si a oraselor Petrila si Uricani”, aratã administratorul judiciar al CEH.

Monika BACIU

Advertisements