PRIMIM LA REDACTIE / Multe glasuri rugãtoare, nici o ureche ascultãtoare! (II)

urmare din editia anterioarã
Aceastã zonã conform programului dacã va fi aplicat, nu va mai fi o zonã protejatã, va cãpãta o destinatie comercialã unde vor apãrea personae care vor profita din plin. Într-o zonã protejatã, domnule primar, omul nu intervine, interventia se face de natura care este
singura prezentã. Cunosc zona si sunt revoltat de ce se pregãteste pentru aceastã zonã, urcam de la cabana Vânãtorilor pe canalul de apã pânã la
Tapu unde receptionam masa lemnoasã deborâtã, iar seara ne odihneam la cabana
Sureanu. Dacã sunteti sincer, domnule primar, ne puteti informa corect ce se pregãteste în acest colt de Rai, în golul alpin pe 137 mii Ha. Domnule primar ati “plantat” la Casa Pensionarilor din Lonea un comitet format din haiduci sub oblãduirea si îngãduinta de care ati dat dovadã când ati fost present la alegerile acestui comitet care nu are nimic în comun cu transparenta si legile tãrii, fiind un simulacru – oribile.
Acest comitet se considerã “stat în stat” asa cum afirmã presedintele, cã acolo el face legea. Acest lucru va fi dovedit prin faptul cã a lipsit statutul, relegalizat prin hotãrârea judecãtoareascã, cel existent fiind pe coli de hârtie, semnat de un avocat. Dacã “misti în front” excluderea se face de tip mafiot – în lipsã, cu acuzatii fabricate, cu insulte neavând posibilitatea sã te aperi si fãrã drept de contestatie. Urmeazã injurii ca la usa cortului si amenintãri “marca” presedintelui Preda Cornel. Nu se opereazã în contabilitatea casei sumele provenite din sponsorizãri. Sumele pe care trebuie sã le primeascã familia decedatilor sunt “dizmuite” în modul cel mai josnic.
Primãria este o zonã unde presedintele Preda Cornel se considerã ca pe un ring de box, iar primarul fiind arbitru, asa cum s-a întâmplat în ziua de 19.09.2014, în zi de audeientã, în biroul primarului, când a sãrit peste biroul primarului pentru a mã lovi. Legile tãrii sunt ignorate cu dispret atât de primar cât si de Preda Cornel, cum este legea nr. 161/2002 si legea nr. 540/2002 si mai ales adresa ANI nr. 448/13.01.2014 privind incompatibilitatea presedintelui Preda Cornel si a faptului cã aceste Case ale Pensionarilor sunt apolitice. Atât presedintele Preda Cornel care este membru de partid si consilier local împreunã cu alti membrii din comitet, sunt incompatibili. Domnule primar, ca cetãtean, mã voi “lupta” ca zona unde locuiesc sã fie o zonã unde interventia pentru amenajarea ei, s-a fãcut de un bun gospodar, nu asa cum aratã o interventie a unui nene de pe Taia.
Mi-am droit sã cunosc modul cum se respectã legile la Primãrie beneficiind de art. 31 din Constitutia Tãrii si a Legii nr. 544/2001 privind dreptul la informatie. Dar m-am înselat. Am solicitat interventia Avocatului poporului conform adresei nr. 338/2013 a
senatorului Vochitoiu conform adresei nr. 58/2013 si mai ales interventia senatorului României conform adresei XXX/369/2013, rezultatul fiind zero. Acest lucru denotã cã se ascund lucruri dubioase pe care cetãteanul nu trebuie sã le cunoascã la aceastã primãrie.
În petitia adresatã Primãriei cu nr. 3166/2009 am dorit sã cunosc destinatia si scopul
unei suprafete de 99,07 Ha, destinatie forestierã, repartizatã Primãriei de Prefecturã, lucru pe care nu l-am aflat?
O suprafatã de teren de circa 250000 metri pãtrati cuprinsã între strada scolii si strada Tineretului a fost repartizatã unor persoane, am solicitat actele pentru a mã informa privind legalitatea repartitiei suprafetelor cu schita zonei respective, am fost refuzat?
S-au demolat un numãr de poduri metalice care au fost înlocuite de unde au rezultat cantitãti foarte mari de fier. Am dorit sã cunosc ce s-a fãcut cu aceste cantitãti mari de fier mai ales la podul de pe Taia care deservea Mina si care era în conservare, podul fiind al CFR?
Doream sã cunosc cum s-au putut deconta câte 20 metri cubi cherestea rãsinoasã pentru fiecare filigorie construitã în loc de circa 2 metri cubi de cherestea si mai ales manopera în valoare de 11574 lei pentru fiecare bucatã în parte?
Doream sã stiu unde sunt cele douã rânduri de mobile de la cabana Lunca Florii, una cumpãratã de Cozma cu cazarmament adecvat, iar la scurt timp a doua mobilã cumpãratã de Primãrie?
Doream sã cunosc motivatia primarului referitor la cresterea tarifelor la apã cu 22% de douã ori într-un an, cunoscând faptul cã metrul cub de apã în Valea Jiului este cel mai mare din tarã în valoare de 7 lei/metro cub la care se adaugã cei 22% ajunge metrul cub la 8,54 lei/metro cub fatã de alte zone cum ar fi: Deva 3,94 lei, Timisoara 4,14, Arad 3,14, Tg. Jiu 2,64, Tg. Mures 4,90 lei/metru cub, mai ales cã apa în Valea Jiului vine prin cãdere liberã?
Motivatia Primãriei de ce nu s-a recuperat suprafata de teren repartizatã numitei B.E din spatele Scolii nr. 2 repartitie care s-a fãcut pe acte fictive conform adresei Politiei si a Parchetului trecute mai sus?
Domnule primar, care este explicatia pe care o puteti da referitor la reparatia cabanei Lunca Florii, reparatie efectuatã de primãrie în perioada 10.08.2001 – 28.02.2003 pe un numãr de 16 situatii de lucrãri?
De ce nu s-a efectuat pe un singur deviz si de ce a durat atâta timp?
Cum explicati valoarea suportatã de primãrie din banii publici de circa 435000000 lei la valoarea de atunci? Cum explicati igienizarea cabanei în 332 ore circa 2 luni, vopsirea tâmplãriei în 223 ore, iar curãtenia cabanei în 192 ore, etc. Dupã cât timp a dispãrut apoi cabana Lunca Florii din inventarierea Primãriei? Ce firmã a efectuat reparatia cabanei ? Sunt probleme ridicate de cetãteni la care aveti obligatia sã rãspundeti în aceste alegeri împreunã cu consilierii din Primãrie. Domnule primar pentru a vã convinge cât de util ati fost pentru localitatea Petrila în lunga perioadã cât ati gestionat aceastã colectivitate din Petrila, putem face urmãtoarea comparatie?
Pe un “taler al unui cântar” punem realizãrile pe care le-ati avut în aceastã perioadã si care sunt: asfaltarea strãzilor, reabilitarea blocurilor, construirea a patru blocuri pentru tineret si canalizarea. Iar pe talerul nerealizãrilor putem pune: disparitia minelor, disparitia preparatiei, disparitia fabricii de mobile, disparitia strandului, disparitia cabanei Lunca Florii si a clubului din Lonea care era o bijuterie unde cetãtenii localitãtii, dar si din alte localitãti mergeau la iarbã verde sau la spectacole de
calitate în acest club cochet.
Diferenta este enormã, istoria localitãtii va consemna cã în aceastã perioadã au dispãrut institutii, unde mii de oameni îsi câstigau existenta familiei, iar acum bântuie somajul, oamenii ne mai având cu ce trãi. Toate acestea s-au fãcut de o clasã politicã inconstientã, fãrã dragoste de tarã si popor, unde primarul localitãtii noastre a jucat un rol extreme de important ca politician care a sustinut aceastã clasã politicã si care a dus la diatrugerea tãrii.
Nu stiu, domnule primar, cum de nu aveti cosmaruri când puneti capul pe pernã gândidndu-vã la miile de familii care nu au cu ce trãi. În aceastã perioadã ati mai fãcut ceva care nu a fost trecutã de mine cu precizare. Ati împãrtit locuitorii din Petrila în douã categorii: în barabe si momârlani, unii dintre ei cu afinitãti majore din partea primarului.
Cu DNA-ul – în ce relatii sunteti, domnule primar?
Eu, G.G vã doresc în continuare succesuri, vorba lui Eba.
P.S. Vedeti cã v-a mai rãmas o minã în localitate. Rezolvati-o si pe ea!

Advertisements