Minã privatã, deschisã dupã ecologizare la Uricani

Mina Uricani ar putea fi redeschisã, pentru cã mai sunt zãcãminte acolo. O firmã privatã face acum prospectiuni si cautã sã identifice faliile neexploatate, iar mai apoi, dupã ce mina actualã va fi închisã si ecologizatã, ar putea deschide o exploatare privatã. Aceasta ar fi solutia idealã pentru orasul Uricani, care a rãmas pe rând fãrã nicio unitate minierã. … mai departe

Advertisements