Turistii strãini cautã zonele intacte. Turismul din Hunedoara în scãdere

Turistii strãini cautã România arhaicã. Dracula, dacii, dar si turismul rural sunt doar câteva dintre reperele turistilor strãini care aleg ca destinatie turisticã România.Vizitatorii cautã zonele rurale, peisajele neatinse de evolutie. “Prin derularea programelor anuale de marketing si promovare turisticã, Autoritatea Nationalã pentru Turism urmãreste
stimularea interesului turisstilor potentiali din strãinãtate de a vizita toatã România, de a-si… mai departe

Advertisements