Dupã 25 de ani de muncã, pensie de 400 de lei se împrumutã de 50 de lei pentru o consultatie la medic

Dramele pensionarilor. Dupã ce a lucrat o viatã întreagã la preparatie, o femeie din municipiul Vulcan se aflã la limita subzistentei si asta pentru cã nu îi este recunoscutã vechimea. Arhivele societãtii au ars, astfel cã femeia nu poate dovedi anii de muncã. Aceasta beneficiazã de pensia minim garantatã si anume de 400 de lei. Si cum un necaz nu … mai departe

Advertisements