Delegatie ministerialã în Valea Jiului

7Demersul de declarare a asezãrilor mãrginase ale localitãtilor Vãii Jiului drept zone periurbane pentru accesarea de fonduri europene pe domeniul rural, intrã într-o nouã etapã. O comisie de la Bucuresti va veni în zonã pentru a explica în amãnunt cum pot fi atrase fondurile europene pentru zonele rurale. Întâlnirea dintre agentii economici, reprezentantii administratiilor locale din Valea Jiului si reprezentantii departamentului care se ocupã de gestionarea fondurilor europene destinate zonelor rurale va avea loc în luna octombrie, pentru ca si cãtunele din Valea Jiului sã poatã beneficia de fonduri europene pentru agriculturã. Conditia a fost ca primarii care au … mai departe

Advertisements