Cãderile de roci si neîntretinerea cãilor de acces, / Principalele cauze ale accidentelor de muncã din minerit

11Sanctiuni pentru deficiente la unitãtile miniere. Inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncã Valea Jiului au aplicat luna trecutã mai multe sanctiuni în domeniul minier pentru deficientele identificate în urma verificãrilor. 10 mii de lei a plãtit Complexul Energetic Hunedoara pentru cele douã abateri.

”În ceea ce priveste aceste controale, în lunile august si în septembrie s-au fãcut controale la toate unitãtile nu doar din Complex ci si de la SNIMVJ, au fost constatate deficiente care din fericire nu au fost foarte grave, au fost constatate destule deficiente care au dus si la mai multe sanctiuni. Au fost aplicate douã sanctiuni contraventionale în valoare de 10000 de lei si urmeazã în continuare sã facem verificarea mãsurilor si sã urmãrim cum se realizeazã mãsurile dispuse care sunt mai importante si de care depinde siguranta oamenilor”, a declarat Ileana Bodea, sef SSM-ITM Valea Jiului.

Sanctiunile au fost aplicate pentru neîntretinerea cãilor de acces si a altor cãi de circulatie. Potrivit reprezentantilor ITM neîntretinerea cãilor de acces si cãderile de roci sunt principalele cauze ale producerii accidentelor de muncã din subteran.

”Cele douã sanctiuni au fost aplicate în special pentru neîntretinerea cãilor de acces, neîntretinerea cãilor de circulatie si neîntretinerea corespunzãtoare a echipamentelor de muncã, pentru cã nu de putine ori din cauza neîntretineri echipamentelor miniere si a depozitari necorespunzãtoare a materialelor au avut loc accidente. Având în vedere faptul cã sunt din ce în ce mai putini angajati si la unitãtile care au desfãsurare pe orizontalã, verticalã pe zeci de kilometrii cum sunt unitãtile de la Lupeni, Livezeni, Lonea unde activitatea nu se desfãsoarã într-un loc ci pe 30 de kilometri pe diverse orizonturi. Datoritã faptului cã este un deficit de personal mai ales în ceea ce priveste manipularea utilajelor, nu mai existã brigãzile pe care le stiam în numãr suficient, de întretinere, de transport materiale, toti cei din abataj trebuie sã facã toate aceste activitãti. Automat întretinerea cailor miniere si a cãilor de acces în abataje lasa de dorit, transportul de materiale se face cu depozitarea cât mai aproape de locul de muncã. Brigada respectivã îsi duce materialele cât mai aproape de locul de muncã astfel încât îngreuneazã si accesul spre echipamente pentru a putea face verificarea echipamentelor de muncã”, a mai precizat sursa citatã.

Din fericire, deficientele identificate nu au fost atât de grave încât sã punã în pericol viata lucrãtorilor.

”Nu se pune în problema a se pune în pericol viata lucrãtorilor pentru cã deficientele nu au fost de naturã atât de gravã încât sã se considere un pericol iminent. Singura problemã care se reflectã si în situatia accidentelor de muncã este faptul cã nu se întretin cãile de circulatie corespunzãtoare, cele mai multe accidente la ora actualã la unitãtile miniere au drept cauzã cãderea lucrãtorului de la acelasi nivel prin alunecare pentru cã calca pe marginea transportorului sau faptul cã calea de acces este umedã sau plinã de materiale si pentru cã mai trebuie sã-si transporte si singuri materialele, cele mai multe accidente, care nu sunt grave dar sunt accidente, sunt cele legate de accesul spre aceste locuri miniere si de transportul de materiale care se face greoi ne fiind o cale de circulatie care sã asigure si o înãltime si o întretinere a cãii de circulatie corespunzãtoare, se produc accidente nu foarte grave dar se produc aproape zilnic accidente din aceste cauze. Nu putem spune cã aceste deficiente neapãrat pot duce la accidente mortale dar duc la accidente destul de multe cu incapacitate temporarã de muncã”, a mai spus Ileana Bodea.

 

Inspectorii ITM poartã mereu discutii si efectueazã verificãri la unitãtile miniere pentru ca viata angajatilor, dar si desfãsurarea productiei sã nu fie afectatã.

Monika BACIU

Advertisements