Vulcan: Contract de peste 3 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii

A utoritățile locale de la Vulcan au atribuit un contract în valoare de peste 3 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii rutiere din zona Crividia.

3.170.854 lei este contractul care prevede lucrări de execuție, pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare infrastructură rutieră zona Crividia, zona de acces auto și pietonal, str. Crividia, str. Teodora Lucaciu-municipiul Vulcan.
”Lucrările necesare obiectivului sunt: lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere a străzilor Crividia și Teodora Lucaciu din municipiul Vulcan, județul Hunedoara, în lungime totală de 3.375,09 m, din care pe strada Crividia 2795,55 m și pe strada Teodora Lucaciu 579,54 m. Lucrările proiectate se încadrează în categoria de importanță C-NORMALĂ și în clasa de importanță III-medie. În prezent suprafața de rulare a străzilor este precară cu multiple defecțiuni, fără dispozitive de scurgere a apelor, fără elemente de siguranța circulației,etc. În plan străzile proiectate urmăresc traseul existent pentru evitarea ocupării de terenuri noi și se asigură viteza de proiectare de 40 km/h, aliniamentele fiind racordate între ele cu arce de cerc cu raze cuprinse între 30…400 m. Proiectantul lucrării emite o erată prin care fundația tuturor tipurilor de borduri se va realiza cu beton de ciment C25/30 în loc de beton clasa C16/20, iar fundația coronamentelor și a camerei de cădere se va realiza pe un pat de balast sau nisip de 10 cm. Toate modificările care derivă din erată nu vor genera costuri suplimentare. Apele pluviale de pe suprafața părții carosabile a străzilor vor fi dirijate prin panta transversală și longitudinală spre canalizarea pluvială existentă. S-au proiectat rigole de acostament în lungime de 954,22 m pe strada Crividia, șanțuri naturale pe lungimea de 120,00 m pe strada Crividia între km 1+150-1+270 și se vor curăța șanțurile din beton de ciment existente.. Situația din teren impune proiectarea a trei podețe tubulare cu diametrul de 800 mm materializate pe planurile de situație. Mentionam ca lucrarile de canalizare constituie obiect distinct. Pe strada Crividia între km 1+060-1+340 pe partea dreaptă se vor monta parapete metalice de tip H4 pe fundații izolate din beton de ciment clasa C2025 cu dimensiunile de 90x60x50 cm În cazul în care se vor constata abateri de la prezentele caiete de sarcini, beneficiarul poate dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor, pe cheltuiala antreprenorului”, arată documentul.
O firmă din Călan va executa lucrările. Este vorba de firma Proactiv SRL.
Monika BACIU

Advertisements