Elevi ai Liceului Tehnologic Vulcan, beneficiari ai unui proiect internațional

Elevii mai multor licee din județul Hunedoara vor beneficia de stagii de practică internaționale în cadrul proiectului “Erasmus+, Șansa de a deveni un bun tehnician!”.

Este vorba de un număr de 84 elevi și 12 cadre didactice de la Liceul Tehnologic ,,Transilvania” Deva, Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă” Timișoara, Liceul Tehnologic de Transport Feroviar “Anghel Saligny” Simeria, și Liceul Tehnologic,,Mihai Viteazu” Vulcan.
Proiectul a fost inițiat de consorțiul VET format din 4 licee tehnice din regiunea Vest coordonat de către Liceul Tehnologic ,,Transilvania” Deva în calitate de aplicant și Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă” Timișoara, Liceul Tehnologic de Transport Ferroviar ”Anghel Saligny” Simeria, respectiv Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazu” Vulcan.
Scopul proiectului îl reprezintă accentuarea dimensiunii europene și internaționale în formarea profesională și adoptarea în școlile VET a unui set de instrumente moderne în activitatea de dezvoltare strategica a acestora, în vederea reducerii absenteismului/abandonului școlar și reducerii ratei șomajului în rândul tinerilor.
Liceul Tehnologic ,,Transilvania” Deva a demarat la data de 01 decembrie 2020, prin contractul 2020-1-RO01-KA102 -079535, proiectul “Erasmus+, Șansa de a deveni un bun tehnician !”care se derulează pe o perioada de 12 luni și a primit finanțare din partea UE prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1-VET.
Sprijinul financiar va fi acordat unui număr de 84 elevi din ciclul inferior al liceului de la calificările profesionale: Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician de telecomunicații, Tehnician transporturi, Tehnician CAD, Mecanic auto, din clasa a X-a și uni număr de 12 cadre didactice responsabile de managementul și dezvoltarea strategică în cadrul consorțiului.
Cosmin Baciu

Advertisements