Firma Zona D din Petroșani va realiza lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere din Vulcan

Contractul de peste două milioane de lei a fost atribuit în ultimele zile lucrătoare ale lunii decembrie. Contractul prevede ,,Modernizare străzi și alei pietonale strada Romană si accesul străzii Platoului”.
Scopul principal al proiectului este ranforsare drum și parcări bl.45 – bl.41 – bl.46 – Str.Romană, Str.Dorobanților, parcare față – spate bl.23 – drum acces Str.Traian și drum acces Str.Platoului. Conform expertizei tehnice și a normelor în vigoare, strada studiată se afla în categoria de importanță „V”. Zona D se numără printre societățile comerciale private importante și serioase din Valea Jiului care, de-a lungul timpului, au executat lucrări de anvergură în zonă.
Obiectul contractului este importanta pentru creșterea performanțelor de utilizare din toate punctele de vedere: Îmbunătățirea elementelor geometrice în limita amprizei actuale, creșterea capacității portante a străzilor, modernizarea structurii rutiere, asigurarea colectării și evacuării apelor de pe partea carosabilă prin realizarea de rigole, amenajarea intersecțiilor între străzi și a drumurile laterale, executarea lucrărilor de siguranță rutieră, respectiv marcaje Ca regulă generală, s-a căutat păstrarea configurației actuale în profil transversal. – Profil transversal TRONSONUL 1 – Banda de rulare cu lățime variabila : 7,10 – 11,15 – 4,10; Pe acest tronson se vor monta borduri tip A; TRONSONUL 2 – Banda de rulare cu lățime variabila : 7,10 – 4,10; – Se propune realizarea unor cămine pluviale. Descărcarea acestora se va face în căminul de vizitare printr-o conductă de PVC cu diametrul de 300; – se propune realizarea unei rigole scafă; – se propune realizarea unei structuri noi; – se vor monta borduri tip A. TRONSONUL 3 – Banda de rulare cu lățime variabila : 6,20 – 3,40; – se vor monta borduri tip A. TRONSONUL 4 – Banda de rulare cu lățime variabila: 3,50 – 3,10; – Se propune realizarea unor cămine pluviale. Descărcarea acestora se va face în căminul de vizitare printr-o conductă de PVC cu diametrul de 300; – se propune realizarea unei rigole scafă; – se propune realizarea unei rigole carosabile; – se propune realizarea unei structuri noi; – propunere structura noua trotuar; – se vor monta borduri tip A și B. Sistem Rutier Pentru structura ranforsata”, arată documentul.
Se vor ridica la cota toate căminele pluviale și menajere și se vor înlocui capacele deteriorate cu capace carosabile cu clasa de sarcini D400 (40 tone) din fontă sau material compozit.

Advertisements