Guvernul a rectificat bugetul SNIM

 

Guvernul a rectificat bugetul de venituri și cheltuilei  pe anul 2020 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
Astfel, suma reținută pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. în valoare de 2.604 mii lei, reprezentând credite bugetare și credite de angajament aferente articolului bugetar cod 16 “Programe de conservare sau de închidere a minelor”, la Capitolul 8101 ”Combustibili și energie”, Titlu 40 “ Titlul IV Subvenții”, a fost dispozitată în conformitate cu art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020. Aceasta sumă este destinată a fi utilizată de societate pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive cu finanțare de la bugetul statului.
Potrivit documentului, numărul de personal prognozat la finele anului, precum și numărul mediu de personal nu se modifică. În plus, sunt prevăzute în buget cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal la nivelul aprobat în bugetul inițial. Nu se prevăd plăți restante, mai notează documentul.
Cosmin BACIU

Advertisements