SUP așteaptă ofertele pentru PCR. 500.000 de lei este contractul

Spitalul de Urgență din Petroșani a scos la licitație linia de testare PCR. 500.000 de lei este valoarea contractului de achiziție. 7 decembrie este data până la care pot fi depuse ofertele.
”Contractantul trebuie sa instaleze produsul in mod corespunzator, asigurandu-se in acelasi timp ca spatiul in care s-a realizat instalarea ramena curat. Dupa livrarea si instalarea produselor contractantul va realiza apoi si toate configurarile/setarile necesare pentru a pune produsul in functiune. Punerea in functiune include, de asemenea, toate ajistarile si setarile necesare pentru a asigura instalarea corespunzatoare, in ceea ce priveste performanta si calitatea, cu toate configuratiile necesare pentru o functionare optima. Procedura de instalare si punere in functiune a echipamentului se va realiza cu incheierea unui proces verbal de instalare si punere in functiune, document care trebuie semnat de ambele parti”, arată documentul.
Personalul medical care va lucra cu aparatul de testare RT-PCR va fi instruit de către firma care va livra aparatul.
”Contractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat de Autoritaea contractanta. Scopul instruirii este de a trensfera cunostintele necesare pentru a opera produsul. Scolarea personalului medical si tehnic se ve efectua la sediul beneficiarului. Instruirea va fi organizata dupa ce produsul este functional si trebuie sa permita personalului autoritatii contractante: intelegerea diferitelor comonente ale produsului, intelegerea tuturor functionalitatilor, operarea produsului, informatii despre mentenanta de rutina care trebuie sa fie efectuata de catre utilizator, depistarea problemelor si diagnosticare de baza, etc.Contractantul trebuie sa propuna orice subiect care ar putea fi necesar pentru a se asigura ca personalul autoritatii contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzatoare a produsului”, mai arată documentul.
Furnizorul are obligatia de a livra produsul in termen de 30 zile calendaristice de la data transmiterii/primirii comenzii catre operatorul economic.
Cosmin BACIU

Advertisements