Închiderea gropii de gunoi de la Uricani, la faza contestațiilor

Nouă firme au fost prezente la licitaţia organizată de CJ Hunedoara pentru închiderea gropii de gunoi de la Uricani.   Peste 3 milioane de lei este valoarea contractului scos la licitaţie de CJ Hunedoara. Două dintre firmele care au depus oferte au fost nemulțumite de rezultatul procedurii și au depus contestație. În zadar, pentru că CNSC a respins contestațiile.

”Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (…), formulată de ATHOS COMSRL, sediul social în Crișeni (…), județul Sălaj, (…), adresă unde solicită comunicarea actelor de procedură, în cadrul procedurii simplificate, organizată de JUDEȚUL HUNEDOARA, (…), în calitate de autoritate contractantă, în vederea atribuirii contractului având ca obiect „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL – ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI NECONFORM DE DEȘEURI MENAJERE URICANI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA”, s-a solicitat Consiliului anularea rezultatului procedurii consemnat în adresa nr. 11600  / 23.07. 2020 și a tuturor actelor subsecvente, anularea procesului verbal de evaluare în temeiul căruia oferta contestatoarei a fost declarată neconformă și inacceptabilă iar cea a asocierii ZONA S SRL – SERCOTRANS SRL a fost desemnată câștigătoare, anularea în parte a raportului procedurii în ceea ce privește declararea ofertei asocierii ZONA S SRL – SERCOTRANS SRL ca fiind câștigătoare, obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei contestatoarei și la plata cheltuielilor ocazionate de depunerea contestației”, arată solicitarea firmei din județul Sălaj.

O altă contestație a fost depusă de firme din județul Hunedoara.

” Prin contestația înregistrată la Consiliu (…), formulată de asocierea BRT TRUST SRL – SUCT SA – ARCHISTUDIO SRL, prin intermediul BRT TRUST SRL – lider de asociere, (…), sediu unde solicită comunicarea tuturor actelor de procedură, în cadrul procedurii simplificate, organizată de JUDEȚUL HUNEDOARA, cu sediul în Deva, Bd. 1 decembrie 1918 nr. 28, județul Hunedoara, în calitate de autoritate contractantă, în vederea atribuirii contractului având ca obiect „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL – ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI NECONFORM DE DEȘEURI MENAJERE URICANI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA”, s-a solicitat Consiliului anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 11602/23.07.2020, a raportului procedurii nr. 11555/23.07. 2020, a procesului verbal privind evaluarea documentelor din DUAE și a documentelor care îl însoțesc nr. 10096/29.06.2020, precum și obligarea autorității contractante la luarea măsurilor de remediere în sensul reluării procedurii de la acest moment. Pentru a se asigura pronunțarea unei soluții unitare, Consiliul a procedat la conexarea contestațiilor formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile art. 17 alin. (1) și (2) din Legea nr. 101/2016”, arată contestația.

După ce au analizat documentele, reprezentanții CNSC au respins solicitările contestatarilor.

”Respinge, ca nefondată, contestația formulată de ATHOS COMSRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă JUDEȚUL HUNEDOARA. Respinge contestația formulată de BRT TRUST SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă JUDEȚUL HUNEDOARA, pentru neconstituirea cauțiunii în cuantumul stabilit prin lege. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate”, arată decizia CNSC.

Studiul de fezabilitate iniţial avea prevăzută o etapă intermediară (acoperire temporară) înaintea închiderii finale dar, având în vedere faptul că depozitarea a fost sistată în 2009, timpul de tasare a fost suficient astfel încât să nu mai fie necesară. Groapa de gunoi de la Uricani funcţionează pe terenul unei  persoane  fizice, iar România riscă să intre în procedură de infrigement din cauza neînchiderii acestei locaţii şi nu numai. Depozitul neconform de deşeuri menajere din Uricani a rămas neînchis la finalizarea proiectului SMID Hunedoara, deoarece nu a îndeplinit condiţiile de eligibilitate pentru a fi finanţat din  fonduri europene nerambursabile, mai precis nu a fost îndeplinită condiţia de eligibilitate referitoare la proprietatea publică asupra terenului pe amplasamentul căruia se află depozitul.

Cosmin BACIU

Advertisements