Galeria Naţionalã de Artã „FORMA” din Deva, redeschisã dupã reamenajarea spaţiului expoziţional

Lucrãrile de reamenajare a întregului ansamblu, finanţate din bugetul judeţului Hunedoara, au fost finalizate. Spaţiul amenajat la standardele actuale specifice spaţiilor expoziţionale contemporane a fost redat artei şi este pregãtit sã contribuie la punerea în valoare a produsului artistic.

 

Reconfigurarea spaţiilor galeriei s-a realizat astfel încât acestea sã întruneascã standardele care au ca şi caracteristicã posibilitatea gãzduirii de evenimente din sfere culturale diferite. Aceastã recalibrare va avea ca şi efect creşterea duratei de funcţionare a Galeriilor de Artã „Forma”, precum şi o deschidere crescutã cãtre public.

„Ne-am dorit un spaţiu expoziţional care sã se ridice la standardele secolului XXI, mai exact o salã multifuncţionalã care va gãzdui spectacole, lansãri de carte, vizionãri de filme şi chiar piese de teatru. Sala dispune de 50 de locuri amplasate într-un mini-amfiteatru mobil. Este o salã elegantã care rãspunde tuturor exigenţelor. Mã bucur cã Galeria a devenit astfel una naţionalã, ridicând nivelul cultural din municipiul Deva şi judeţ”, a declarat Daniel Andronache, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara.

„Deva are acum o galerie de artã cu care se poate mândri. Ne bucurãm cã putem oferi artiştilor posibilitatea de a expune într-un spaţiu modern, care rãspunde deopotrivã aşteptãrilor publicului şi oamenilor de culturã. Este o investiţie reuşitã din toate punctele de vedere şi este o mândrie pentru judeţul Hunedoara”, a declarat Mircea Flaviu Bobora, preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara.

Reabilitarea spaţiilor va crea oportunitãţi de iniţiere şi desfãşurare a proiectelor şi programelor culturale în domeniul educaţiei permanente şi culturii, urmãrind o serie de obiective între care amintim: valorificarea timpului liber al tinerilor prin elaborarea unor proiecte atractive; crearea unui cadru de exersare şi cultivare a aptitudinilor şi capacitãţilor de manifestare a talentelor de artã, culturã, coregrafie, teatru, muzicã şi picturã; dezvoltarea schimburilor culturale pe plan naţional şi internaţional; educarea ştiinţificã şi artisticã a publicului prin programe specifice; organizarea de sesiuni, simpozioane, consfãtuiri, colocvii şi alte acţiuni cu caracter ştiinţific.

Valoarea investiţiei de la Galeria de Artã Forma este de 1.395.000 lei.

Biroul de presã

Advertisements