Primăria Petroşani poate solicita oricând clădirea de la Termoficare. Poate, dar nu o face

Termoficarea este în faliment, iar clădirea în care a existat această firmă de la Petroşani a ajuns ţinta hoţilor. Mai mult, ea se degradează şi nimeni nu face nimic, deşi lichidatorul e gata să o dea Consiliului Local.
De altfel, acesta a fost uimit să afle că aici stăm pe un munte de cărbune şi că nu mi avem căldură de  la acest sistem. O construcţie veche, dar solidă, aflată în spatele staţiei CFR Petroşani, şi care a aparţinut, în parte, celor de la Termoficare, ar putea să ajungă în custodia Consiliului local. O spune chiar lichidatorul judiciar al societăţii ce a dat faliment, dar care recunoaşte că, deşi e dispus să facă acest schimb, nimeni nu i- solicitat-o. Iar primăria ar avea prioritate.
„Eu nu am decât parterul. Mai este o altă societate care are etajul, dar şi ea este în lichidare. Posibilitate legală se poate găsi, dar trebuie un partener care să ceară, un partener  credibil, adică o organizaţie.  Să ne-o ceară, că eu sigur o dau. Să facă un centru pentru femeile abuzate, orice vor ei. Să facă cerere şi găsim o soluţie, dar nu va face cerere primăria. Nu este a lichidatorului, este a creditorilor şi pe lista creditorilor este şi primăria. Într-o zi nu o să mai existe, cum s-a terminat cu Călanul, cu minele…”,  a spus Radu Petre Herlea, administrator judiciar la SC Termoficare Petroşani.
Tot lichidatorul, care a încetat vremelnic să mai pornească  sistemul de termoficare, nu înţelege cum oamenii de aici, care lucrează în mină şi scot cărbuni, nu îi pot folosi să se încălzească. Şi asta, în condiţiile în care sistemul de distribuţie, cu excepţia ţevilor ce vin de la Paroşeni, este, la Petroşani, reabilitat. „Termoficarea din Petroşani este în faliment şi nu mai are nicio posibilitate să  se reia activitatea, dar, din punct de vedere fizic, se poate relua, întrucât punctele termice sunt proprietatea Primăriei şi  Consiliului Local şi au fost  preluate de Consiliul Local.
E o posibilitate de bun simţ, oarecum. Acolo e cărbunele, acolo sunt oamenii, nu se pot organiza să dea căldură la oameni?”, mai spune Radu Herlea.  Iarna care  a trecut a fost prima în care nu s-a mai furnizat agent termic, nici la Petroşani, iar clădirea în care a funcţionat SC Termoficare SA, la parter, a fost spartă de hoţi. Acoperişul se degradează şi nimeni nu face acum nimic, pentru a prelua.
Diana Mitrache

3 comentarii la „Primăria Petroşani poate solicita oricând clădirea de la Termoficare. Poate, dar nu o face

 • 14 iulie 2020 la 21:31
  Permalink

  Am avut dreptate! Cl?direa poate fi preluat? de Prim?ria Petro?ani. Cu mici investi?ii i se poate da o utilitate public?. Nu avem o loca?ie pentru ad?postul femeilor ?i copiilor abuza?i, pentru consilierea acestora ca victime ale violen?ei domestice. Am prezentat un Referat pentru aprobare în Consiliul Local, prin care solicitam g?sirea unor solu?ii prin care s? salv?m cl?direa fostei Termofic?ri, îns? mi s-a spus c? nu cunosc legea ?i nu este o investi?ie oportun?. În fa?a acestor oameni f?r? viziune, ?i acesta a fost un motiv pentru care mi-am dat demisia din Consiliul Local al municipiului Petro?ani. Cet??enii ?i-au dat seama ce se întâmpl? în acest Municipiu!
  V? prezint Referatul pentru aprobare, care a fost sfidat de Prim?ria Petro?ani:
  România
  Jude?ul Hunedoara
  Municipiul Petro?ani
  Consiliul Local Municipal

  REFERAT DE APROBARE

  Disputat? ?i manageriat? politic pân? în decembrie 2019, termoficarea centralizat? a disp?rut din municipiul Petro?ani ?i Valea Jiului. Cu c?rbunele sub t?lpi ?i o infrastructur? care s? rezolve acest serviciu, culorile politice care au gestionat termoficarea, au falimentat-o ?i au distrus un sistem de furnizare a apei calde ?i c?ldurii în Petro?ani ?i Valea Jiului, pentru care eram invidia?i la un moment dat de orice col? din ?ar?, c? îl avem. Dar acest lucru face parte din istoria furat? a V?ii Jiului, în cei 30 de ani de democra?ie, în care, pe primul loc a fost jaful public.
  Cl?direa în care au func?ionat cu cel mai slab management, fiind ru?inea V?ii Jiului, S.C. Gospod?rire Prest Com S.A. Petro?ani ?i S.C. Termoficare S.A. Petro?ani, este o cl?dire falnic?, cu aer boem, spa?ioas?, cu etaj ?i un beci uria?. Este amplasat? în Cartierul Colonie a municipiului Petro?ani, pe str. Mihai Eminescu, nr. 15 – 17 (lâng? Gara Petro?ani), într-o zon? lini?tit? ?i înconjurat? de un spa?iu generos de verdea??.
  De aprox. 7 ani, SC Termoficare SA traverseaz? anevoiosul drum c?tre faliment ?i ?tergere din istoria acestui serviciu c?tre popula?ia municipiului Petro?ani ?i al V?ii Jiului. La a doua reorganizare, S.C. Termoficare S.A. a func?ionat cu management mai incapabil, adunând pierderi de zeci de milioane de lei pe timpul desf??ur?rii activit??ii, din cauza c?rora a ajuns în impas financiar.
  De la începutul anului 2020, sediul societ??ii nefiind p?zit, a fost spart ?i au fost furate aparatur? ?i multe echipamente de lucru, specifice activit??ii. De asemenea, cl?dirile anex? au fost vandalizate ?i s-au sustras: mobilierul, u?i, ferestre ?i 50% din acoperi?.
  De lichidarea S.C. Termoficare S.A. se ocup? Heral Consult IPURL Or??tie, iar în urma discu?iei cu administratorul firmei, domnul Herlea Radu, am constatat disponibilitatea uria?? pentru ca aceast? cl?dire s? nu fie furat? ?i s? se distrug?, ci s? fie administrat? ?i folosit? în interes public. Domnul Herlea Radu a?teapt? de la Consiliul Local ?i Prim?ria Petro?ani, un semnal în acest sens ?i este dispus ca sediul S.C. Termoficare S.A. s? fie dat în comodat ?i administrare Prim?riei, în vederea g?sirii surselor de finan?are pentru utilitate public?.
  Municipiul Petro?ani nu are un centru maternal, ad?post pentru oamenii str?zii, femei abuzate ?i programe de sprijin ?i ajutor pentru consiliere în cazurile de abandon familial sau abuzuri. Centrele care ofer? ad?post temporar sunt un prim pas bun pentru persoanele care se gândesc s? p?r?seasc? o situa?ie abuziv?, s? ini?ieze o ac?iune în judecat? împotriva agresorului, s? întocmeasc? un plan de securitate sau pur ?i simplu s? în?eleag? dac? comportamentul partenerului este abuziv.
  Sediul S.C. Termoficare S.A. din Petro?ani, str. Mihai Eminescu, nr. 15-17, poate deveni Centrul Regional de Asisten?? Social? Valea Jiului, un ad?post care s? dispun? de o gam? larg? de alte servicii ?i desigur, plasament temporar. De exemplu, poate s? ofere consiliere psihologic?, asisten?? în planificarea securit??ii personale, consiliere juridic? (?i uneori reprezentare în judecat?), ob?inerea indemniza?iilor ?i pensiei alimentare, c?utarea unui serviciu ?i loc de trai, instruire pentru ob?inerea unei profesii, îngrijirea copiilor ?i altele. Consilierea poate fi oferit? pentru un termen scurt sau s? fie de lung? durat?. Avoca?ii ?i juri?tii Centrului Regional de Asisten?? Social? Valea Jiului ar putea s? înso?easc? femeile ?i copii abuza?i, la spital ?i/sau sala de judecat?. În acest centru se vor putea ob?ine sfaturi, informa?ii, ad?post temporar ?i o serie de alte servicii.
  Am prezentat un domeniu de activitate care ar putea fi pus în practic? prin accesarea de fonduri UE, Guvern, Consiliul Jude?ean Hunedoara ?i desigur, mediul privat.
  Prin acest Referat pentru aprobare, propun Consiliului Local al municipiului Petro?ani, adoptarea unei HCL, prin care s? se asigure urm?toarele:
  1. Demersurile necesare ?i ob?inrea Contractului de comodat pe sediul, anexele ?i spa?iul împrejmuit al S.C Termoficare S.A. din Petro?ani, str. Mihai Eminescu, nr. 15-17;
  2. Asigurarea permanent? a pazei cl?dirii ?i evitarea degrad?rii;
  3. Asigurarea obiectivului cu sistem de supraveghere video;
  4. Crearea unui grup de lucru pentru ob?inerea surselor de finan?are în vederea utilit??ii publice a sediului S.C. Termoficare S.A. din Petro?ani, str. Mihai Eminescu, nr. 15-17.

  Potrivit unui studiu al Comisiei UE, fiecare a treia femeie între 16 ?i 85 de ani din Europa a fost, cel pu?in o dat? în via??, victima unui tip de violen??. Comisia European? recomand? asigurarea unui loc într-un centru pentru femei abuzate la fiecare a 7.500-a locuitoare.
  Femeile ?i copiii din Petro?ani ?i Valea Jiului nu au ?ansa de a g?si un loc, din cauz? c? nu exist? a?a ceva. Nu se cunoa?te num?rul exact al femeilor ?i copiilor victime ale violen?ei domestice din Petro?ani ?i Valea Jiului, dar acesta trebuie s? fie foarte mare.

  Consilier local
  Ing. Pascu Viorel
  18.06.2020

  Răspunde
  • 15 iulie 2020 la 06:36
   Permalink

   Dle Pascu, cat de mic (doar un simplu consilier) a-ti fost macar a-ti vrut sa schimbati ceva…si chiar va apreciez/m!
   Daca tot sunteti la capitolul amintiri, ne puteti detalia cele mai importante 3 „realizari” ale primarului in functie cu multiple functii…? Si alte 3 oportunitati ratate de comunitate datorita „implicari” domniei sale ?!
   Multumim anticipat!
   #ritziestemomentulsarealizezicatdeinutilaifost!
   Ps: pe Bety o puteti trece ca fiind a 4 a realizare!:)

   Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.