Darea în plată, baza pentru reorganizarea CEH

Darea în plată a activelor Complexului Energetic Hunedoara stă la baza reorganizării societăţii energetice. Cristian Resmeriţă, senator PSD, a vrut să afle care sunt paşii parcuşi în cadrul procedurii insolvenţei.
Pe lângă principalii factori care au dus la declanşarea insolvenţei, sunt o serie de alte proceduri care au fost urmate până în prezent.
”În şedinţa creditorilor din data de 11.03.2020 a fost aprobată oferta de evaluare a bunurilor depusă de DARIAN DSR SA evaluator autorizat ANEVAR; Contractul cu  evaluatorul a fost semnat în data de 17.03.2020”, arată Ministerul Economiei, în răspunsul oferit senatorului Cristian Resmeriţă. Printr-un OUG adoptat anul trecut de fostul Guvern, s-a creat posibilitatea legală de a se şterge datoriile bugetare ale producătorilor de energie electrică şi cărbune vitali pentru siguranţa  sistemului energetic naţional şi care se confruntă cu  probleme financiare, precum Complexul Energetic Hunedoara, prin darea în plată a activelor acestora către Ministerul Energiei, actualmente al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
Potrivit actului normativ menţionat, pentru a beneficia de această prevedere legală, producătorii de energie  trebuie să înainteze o cerere în acest sens, aprobată prin hotărâre AGA şi care să cuprindă o analiză tehnico-economică privind justificarea operaţiunii şi efectele acesteia, însoţită de avizul favorabil al Ministerului Economiei şi al operatorului de transport şi sistem Transelectrica,  inclusiv cu privire la caracterul necesar al activelor care urmează să fie date în plată pentru siguranţa sistemului energetic naţional şi al unităţii administrativ-teritoriale, dacă activele respective concură şi la asigurarea furnizării energiei termice în sistem centralizat şi dacă unitatea teritorială respectivă solicită preluarea acestor active.
”În data de 30.03.2020 a fost finalizată analiza tehnico-economică privind justificarea operaţiunii de dare în plată a unor active aparţinând CE Hunedoara, în conformitate cu prevederile art.2, alin (2) diun OUG nr. 60/2019, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2019. Această analiză va sta la baza stabilirii  strategiei de reorganizare a activităţii debitorului”, mai arată Ministerul. Romgaz vrea să cumpere un teren de la Complexul Energetic Hunedoara pentru a realiza o centrală electrică cu ciclu combinat în zona Mintia. Terenul supus atenţiei are o suprafaţă de peste 72.000 de metri pătraţi. Comitetul creditorilor trebuie să aprobe cererea Romgaz.
”De asemenea, conform raportului administratorului judiciar, se analizează în această perioadă solicitarea SNGN Romgaz SA de achiziţionare a unui teren de cca. 72.000 mp situat în incinta Sucursalei Electrocentrale Mintia, în scopul dezvoltării unei investiţii noi ”Centrala electrică cu ciclu combinat cu turbine pe gaze””, mai notează ministerul de resort. În anul 2018, Romgaz a comandat în sistemul electronic de achiziţii publice studiul de fezabilitate pentru consttuirea unei centrale  electrice pe gaze, în ciclu combinat, cu o putere  instalată de 400-500 MW, investiţie estimată la 300 de milioane de euro. Centrala, care ar urma să funcţioneze cu gaze, în ciclu combinat şi să fie legată direct la reţeaua Transgaz, ar urma să aibă o capacitate instalată de 400-500 MW . Randamentul net al noii centrale cu ciclu  combinat va fi minimum 55%. Durata de operare  minimă a noii centrale va fi de 30 de ani.
Cosmin BACIU

Advertisements