Primăria Şoimuş este obligată să asigure un trafic sigur pe drumurile judeţene aflate în administrare temporară!

Consiliul Judeţean Hunedoara solicită public Primăriei Comunei Şoimuş să respecte prevederile contractului cadru de administrare a sectoarelor de drumuri judeţene transmise Consiliului Local Şoimuş în vederea realizării proiectelor care vizează reţelele de alimentare cu apă, respectiv de canalizare.
În data de 27 iulie 2018, urmare a solicitării primite din partea administraţiei locale din comuna Şoimuş, prin HCJ nr. 180/2018, Consiliul Judeţean Hunedoara a aprobat transmiterea temporară către Consiliul Local al Comunei Şoimuş a dreptului de administrare asupra sectoarelor de drum DJ 706A de la km 18+782 – km 22+500 şi respectiv DJ 761A de la km 0+010 – km 5+800.
Cele două sectoare sunt situate în intravilanul şi extravilanul satelor Păuliş şi Chişcădaga, respectiv în  intravilanul şi extravilanul satelor Şoimuş şi Boholt, iar  transmiterea dreptului de administrare s-a realizat pentru realizarea obiectivelor de investiţii care vizează reţelele de  apă şi canalizare în localitate.
Prin contractul încheiat între cele două părţi, Consiliul Local al Comunei Şoimuş are obligaţia de a executa lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii, pentru menţinerea stării de viabilitate a drumului, precum şi de a asigura funcţionarea sectoarelor de drum în condiţii corespunzătoare, cu respectarea prevederilor legale privind regimul juridic al  drumului.
La sfârşitul lunii aprilie a acestui an, prin adresa nr. 6.752/27.04.2020,  Consiliul Judeţean Hunedoara a  solicitat în scris Primăriei Comunei Şoimuş să execute lucrări de întreţinere periodică pentru menţinerea stării de viabilitate a sectorului de drum judeţean DJ 706A de la km 18+782 – km 22+500 şi a sectorului de drum judeţean DJ 761A de la km 0+010 – km 5+800, astfel încât circulaţia rutieră să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi confort.
De asemenea, având în vedere că Primăria Comunei Şoimuş este beneficiarul investiţiei „Reţea de canalizare în localităţile Bălata, Bejan, Boholt, Chişcădaga, Păuliş”, Consiliul Judeţean Hunedoara a solicitat administraţiei locale să notifice constructorul ce execută aceste lucrări cu privire la aducerea la starea iniţială de viabilitate a sectoarelor de drum afectate.  În condiţiile în care aducerea la starea iniţială de viabilitate a sectoarelor de drum afectate este o obligaţie prevăzută în contractele de lucrări încheiate între operatori şi beneficiari, Consiliul Judeţean Hunedoara solicită, din nou, public administraţiei locale din comuna Şoimuş să respecte  prevederile din contractul de administrare şi să dispună urgent toate măsurile pentru a asigura condiţii de siguranţă maximă pentru toţi participanţii la traficul rutier.
Biroul de presă

Advertisements