2,62 cea mai mică medie de admitere la liceu

2082 de absolvenţi hunedoreni ai clasei a VIII-a au fost repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat (anul şcolar 2020-2021). La nivelul judeţului Hunedoara, au fost repartizaţi 2082 de elevi în învăţământul liceal de stat, dintre care 1286 de candidaţi la filiera teoretică şi 796 de  candidaţi la filiera tehnologică.
Au fost admişi în etape anterioare repartizării computerizate 208 de elevi la specializări vocaţionale; 9 elevi în învăţământul militar; 20 de elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă şi 16 elevi cu cerinţe  educaţionale speciale. În total, au fost completate 15622 opţiuni, rezultând o medie de 7,14 opţiuni/elev. 6 candidaţi au fost admişi cu media generală 10.
Conform calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat, în perioada 13-20 iulie candidaţii vor depune/transmite dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admişi. Ultima medie de admitere la Colegiul Naţional Mihai Eminescu, specializarea matematică-informatică a fost de 8,73, în timp ce la specializarea filologie a fost de 8,41.
Cea mai mică medie de admitere la Colegiul Naţional Decebal din Deva, specializarea matematică-informatică a fost de 9,49. La polul opus se află elevii care au fost admişi cu medii mai mici de 4. Spre exemplu, la Liceul Teoretic Teglas Gabor din Deva, cea mai mică medie de admitere a fost de 2,62 la specializarea turism şi alimentaţie.
La liceul Tehnologic Mihai Viteazu din Vulcan ultima medie a fost de 3,00 la specializarea mecanică. În zilele de 22, 23 şi 24 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.
106 elevi nu au fost repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Aceştia vor intra în următoarea etapă de admitere (24 iulie – 3 august 2020), alături de absolvenţii clasei a VIII-a repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, de candidaţii care nu au participat şi de absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 24 iulie 2020. În total, au rămas disponibile 74 de locuri în învăţământul liceal.
Cosmin BACIU

Advertisements